top of page

מסלול טיול מפארק עד הלום עד קיבוץ יד מרדכי

הנקודה הצפונית אליה הגיע הפולש המצרי בתש"ח

כשעה

שהייה באתר

נסיעה מפארק עד הלום לאתר ניצנים הישנה

כ-¼ שעה

ישוב שעמד בגבורה בתש"ח מול הפולש המצרי עד לכניעתו

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה מאתר ניצנים הישנה לגבעה 69

כ-¼ שעה

קרב על גבעה ששלטה על ציר התקדמות של הפולש המצרי בתש"ח

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מגבעה 69 לקיבוץ נגבה.

כ-¼ שעה

אנדרטה שהוקמה בישוב שנלחם בגבורה במשך כחודשיים מול הפולש המצרי

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מקיבוץ נגבה לגבעת תום ותומר.

כ-¼ שעה

אתר הנצחה לזכרם של 73 הרוגי אסון המסוקים בשנת 1997

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מגבעת תום ותומר למצודת יואב.

כ-¼ שעה

המצודה שכונתה "המפלצת" שנכבשה בתש"ח אחרי שבעה ניסיונות כיבוש

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממצודת יואב לקיבוץ יד מרדכי.

כ-½ שעה

ישוב שנלחם בגבורה מול הפולש המצרי בתש"ח ונינטש לאחר חמישה ימי לחימה.

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

שירותים

שירותים

שירותים

שירותים

מפת מסלול
פארק עד הלום - אנדרטת אנילביץ (יד מרדכי)
הפסקת צהרים - גבעת חום ותומר

תמונה01.jpg
תמונת הפסל ביד מרדכי.jpg
bottom of page