top of page

דף הנחיות

 

מוצגים שני מסכים לבחירת יום טיול:

א.  בהקשה על 'תפריט מסלולי יום' יוצג תפריט המכיל את שם האתר הראשון והאתר האחרון

     של מסלול הטיול היומי.        

 

ב.  בהקשה על 'תפריט אתרי הטיולים' יוצגו כל האתרים המופעים בתוך מסלולי הטיול.

    

 

'דפי מסלול הטיול' מוצגים בתבנית המגדירה מספר נתונים בתוך כל משבצת:

                שם האתר ותיאורו, זמן מומלץ לשהייה באתר, מחירי כניסה, שירותים וזמן נסיעה                  לאתר הבא, המוגדר ב- waze

 

בהקשה על 'שם האתר' יוצג מידע מפורט של האתר ואתרי קישור.

 

בהקשה על 'מפת מסלול' יוצג מסלול הנסיעה לאתרי הטיול.

 

במסלולים בעלי נושא נתון, הקשה על 'שם הנושא' יוצג תוכן הנושא הנתון. 

 

 

בתחתית הדף מוצג אתר מומלץ להפסקת צהרים עצמאית, הנמצא בנתיב המסלול וכן נתונים המהווים אזהרות או הנחיות למטילים בטיול הנתון. 

הערה: שעות הפתיחה באתרים, משתנות בהתאם לעונות השנה, לכן מומלץ לבדוק תוקפן טרם

          מימוש הטיול.  

 

בהקשה על מקש ימני בעכבר, תוצג יכולת הדפסה, מכל תצוגת מסך.  

מאחל לכם נסיעה נעימה וטיול מהנה 

אבי חי

מורה דרך מוסמך

שופט.gif
bottom of page