top of page
תמונת גן בוטני.jpg

הגן הבוטני

הגן הבוטני בעין גדי, הממוקם בתחומי קיבוץ עין-גדי, מכיל כ-900 מיני צמחים המותאמים לצמוח ולפרוח באקלים החם והיבש של אזור מדבר יהודה.

 

תחילתו של הגן הבוטני, התבטא ברצונם חברי קיבוץ עין גדי לראות צמח ופרח בחצר ביתם, לאחר שובם מיום מטלות בתנאים קשים, המתבטאים במזג אויר שרבי וחוסר במים.

 

חיבתם המיוחדת של חברי הקיבוץ לצומח, הניבה מסורת, שכל מי שראה צמח יפה בעת סיורו בעולם, שבר ממנו חתיכה, או רכש את  זרעו, ולהביאו ולשתלו ברחבי הקיבוץ. 

 

בצורה חובבנית שכזאת, התקבצו בקיבוץ מספר עצום של מיני צמחים, שהלך וגדל עם הזמן. 

 

השינוי המיוחל בניהול הגן, התרחש באחד מביקוריו של מנהל הגן הבוטני של  ירושלים שהופתע משפע המינים בקיבוץ, ועל כן הכריז ב-1980 על הגן בעין גדי כשלוחה הטרופית של הגנים האוניברסיטאיים. 

 

הגדרה החדשה של הגן, חייבה את חברי הקיבוץ להגדיר את כל הצמחים שבנחלתם, אך  בעת ההיא התעוררה בעיה שכן, לאנשים לא היה מידע על המינים השונים שהובאו לקיבוץ, ועל כן נשלח הרבה חומר למעבדות בוטניות ולמוסדות אחרים ברחבי העולם, על מנת לתייג את הכמות העצומה של המינים בעת ההיא.  

 

מבין שפע הצומח בגן, גדלים בו קקטוסים וסוקולנטים מאזורים מדבריים, צמחיית רצפת יער הגשם הטרופי בצל עצים כבדי-צל, עצי ענק ממשפחת הבומבקיים, צמחי בושם וקטורת, מיני דקליים ועוד, היוצרים למעשה שהקיבוץ גר בתוך הגן הבוטני של עצמו.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר קיבוץ עין גדי

bottom of page