top of page
תמונת גבעה 69.jpg

גבעה 69

שם הגבעה הנמצאת ממזרח לקיבוץ ניצנים הישנה, התקבע בשל גובהה שהוא 69 מטר מעל פני-הים.

הגבעה נקראת גם 'גבעת שלושת המגדלים' וזאת בשל שלושת מגדלי המים שממוקמים עליה, ששימשו בשנות ה-40 את מחנות הצבא הבריטי.

 

האנדרטה הבנויה בפסגת הגבעה, מנציחה את 19 חיילי פלוגה ב' מגדוד 51 של חטיבת 'גבעתי' שנפלו ב-10.6.48 בקרב על הגנת הגבעה.

 

הגבעה הייתה עד ל-7.6.48 בסיס ארעי של כוחות 'חטיבת גבעתי', שדאגו לאבטחת השיירות לקיבוץ ניצנים הישנה, או כבסיס התכנסות לפעולות יזומות.

 

מיד לאחר נפילת ניצנים, ב-6.6.48 תפסה פלוגה ג' מגדוד 53 של 'גבעתי' את גבעה 69 והתבססה בה על מנת לקיים ממנה איום על עורף הכוח המצרי ובסיס התארגנות לגדוד 52 של 'גבעתי', שיועד לכיבוש את ניצנים, לאחר נפילתה לידי המצרים.

 

בעוד הכוח הישראלי הממוקם על הגבעה, נעשה ב-9.6.48 ניסיון של הצבא המצרי לכבוש את הגבעה, ניסיון שכשל מול הכוח  הישראלי.

 

בליל ה-9.6.48 החליפה פלוגה ב' מגדוד 51 את פלוגה ג' מגדוד 53 של 'גבעתי' ובמקביל פלוגה מגדוד 52 יצאה לתקוף את הכוח המצרי שהתמקם בניצנים.

 

הפלוגה מגדוד 52 אכן הצליחה לחדור לקיבוץ ולהשתלט על בית 'הארמון', אך התקדמותה נבלמה באש עזה ועם שחר נסוגה הפלוגה, תחת הפגזה כבדה לגבעה 69 ומשם פונתה למשימות אחרות.

 

מיד לאחר הניסיון הכושל של הפלוגה מגדוד 52 לכבוש את ניצנים, יצאו המצרים ב-10.6.48 למתקפת זעם על גבעה 69 ומול פלוגה ב' מגדוד 51 שצוידה במיטב כלי הנשק שהיה לצבא באותה תקופה, עמד צבא מצרי שכלל 3 פלוגות חי"ר, 3 טנקים, 10 שריוניות ובנוסף הסתייע בריכוז ארטילרי גדול ובמטוסים.

כתוצאה מההפגזות המצריות, רבים ממגני הגבעה נפגעו, דפנותיהן של תעלות הקשר בגבעה החולית התמוטטו ובנוסף חלק גדול מכלי הנשק של המגנים יצא מכלל שימוש.

 

משהתחילה ההסתערות של החי"ר המצרי על הגבעה, איבד הפיקוד הישראלי את השליטה על החיילים ובכך נשברה למעשה עמידת הפלוגה במשלט. 

בשעות הצהרים נתן מ"פ הלוחמים פקודה לסגת מהגבעה, אך בגלל המהומה, הפקודה לא הגיעה לכל המחלקות והנסיגה הפכה לבריחה מבישה שבמהלכה הופקרו פצועים רבים בשטח ונזרקו כלי הנשק מידי הלוחמים, מהלך שהסתכם ב-19 חללים ו-12 שבויים.

 

לאור ההתנהלות הכושלת של לוחמי פלוגה ב' מגדוד 51 במהלך הקרב עם הכוח המצרי  ניסח המח"ט שמעון אבידן, ששם הקוד שלו היה 'גבעתי', פקודה בנוסח: "למן היום והלאה, ייחשב כל אדם אשר יברח בעת הסתערות אויב, לבוגד במולדת וכל חייל יהיה רשאי לירות בו בו-במקום."

 

במקביל לכתב האשמה, מג"ד 51 והמ"פ, הודחו והגדוד כולו עבר לסדרת אימונים מפרכת שבמהלכה במשך שבועות, לא קיבל הגדוד אף משימה קרבית רצינית, אלא משימות קלות של כיבוש כפרים ערביים.

 

ההשפלה, הרצון לנקום וסדרת האמונים, חישלו את לוחמי גדוד 51 והעלו את רוח הלחימה לשיא, שבא לידי ביטוי שב'מבצע יואב' הגדוד קיבל את המשימה הקשה ביותר, הבקעת 'משלטי הצומת'.

ואכן במהלך הקרב, במסגרת הגדוד, הצטיינה במיוחד פלוגה ב', שבליל 16.10.4 כבשה את משלט 'הצומת הדרומי' מידי חיילי גדוד 9 המצרי, גדוד שהכריע ב-10.6.48  את הפלוגה בגבעה 69.

 

ב-6.10.48 כבש גדוד חי"מ, שהיה תחת פיקוד 'חטיבת גבעתי' את גבעה 69 מהכובש המצרי.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר אתרי מלחמת העצמאות

bottom of page