top of page
תמונת תום ותומר.jpg

גבעת תום ותומר

 

גבעת תום ותומר, מהווה אתר הנצחה ל-73 נספי אסון המסוקים שהתרחש ב-1997 עת שני מסוקים שהטיסו חיילים למוצבי צה"ל בלבנון, התנגשו באוויר מעל שאר ישוב וקיבוץ דפנה.

 

בין חללי אסון המסוקים, היו שני חברים מתקופות קודמות לשירותם הצבאי, תומר קידר מקיבוץ נגבה ותום כיתאין מקיבוץ שובל ששירתו יחדיו בפלוגת הנדסה של חטיבת הנח"ל. 

 

לאחר אסון המסוקים, החליט אביו של תום, יואב קידר, להנציח את שם בנו וחברו תומר בהקמת גן בוטני על גבעה הסמוכה לקיבוץ נגבה ולקרוא לאתר בשם 'גבעת תום ותומר'.

בהמשך נהפך המקום לאתר הצנחה לכל 73 חללי אסון המסוקים.

בשביל ההליכה המוליך לאתר, הציבה 'חברת החשמל' עמוד מתח עליון הצבוע בצבע כחול המתנשא לגובה של כ-64 מטרים ומעוטר  ב-73 יונים לבנות כמספר הנספים.

 

בכניסה לאתר מוצבים שני סלעים גדולים המייצגים את תום ותומר ולאורך שבילי הגן וצמוד למגוון רחב של עצים, שיחים ופרחים, מוצבים עוד מספר סלעים בהם מונצחים שמות כל הנספים באסון.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר טבע ונופים בישראל

bottom of page