top of page

מסלול טיול מגשר דיר סנייד עד אנדרטת הפלדה

גשר הממוקם מעל נחל שקמה שהיווה בשעתו תשתית למסילת ברזל הן עבור התורכים והן עבור הבריטים

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מגשר דיר סנייד לאנדרטת יעקב גברי - יאנצ'ק

כ-¼ שעה

גבעת תצפית המשקיפה לעבר עזה ומנציחה בשמה את מוכתר ניר עם בעבר

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מאנדרטת יאנצ'ק למאגר המים ניר עם

כ-¼ שעה

מאגר של מים ממוחזרים שניזון ממימי מפעל השפד"ן.

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה ממאגר ניר עם לאנדרטת החץ השחור.

כ-¼ שעה

אנדרטה לזכר חללי פעולות התגמול של שנות ה-50 

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מאנדרטת החץ השחור לאנדרטת בארות יצחק הישנה.

כ-¼ שעה

קיבוץ דתי שניטש לאחר קרב הרואי מול המצרים במלחמת העצמאות.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מבארות יצחק הישנה ליער בארי להפסקת צהרים ומשם כ-½ שעה לנירים הישנה - דנגור.

כ-¼ שעה

אתר ההנצחה לחללי נירים שנפלו בקרב הבלימה מול הפולש המצרי תש"ח

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מנירים הישנה לאנדרטת הפלדה.

כ-½ שעה

אנדרטה לזכר חללי האוגדה שכבשה את צפון סיני במלחמת ששת הימים

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

שירותים

שירותים

שירותים

מפת מסלול
גשר דיר סנייד - אנדרטת הפלדה
הפסקת צהרים - יער בארי

תמונת אנדרטת הפלדה.jfif
גשר דיר סנייד.jpg
bottom of page