top of page
תמונת חץ שחור.jpg

אנדרטת חץ שחור

אנדרטת "חץ שחור" הוא אתר זיכרון למורשת הקרב של הצנחנים, בתקופת פעולות התגמול, שהתרחשו החל מאוגוסט 1954 עת יצאו הצנחנים לפעולת גמול בגזרת כיסופים למבצע שקיבל את שם הקוד 'עין תחת עין' ומטרתו הייתה כיבוש מוצב צבאי מצרי ועד נובמבר 1956 סוף מלחמת סיני.

 

פעולות התגמול הם תולדה של נתון מצמרר, שמסיום מלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני נהרגו יותר מ-500 אזרחי מדינת ישראל בפעולות טרור ויותר מ-1,000 נפצעו.

 

בתחילת שנות ה-50 שעה שמדינת ישראל סבלה מתקופת צנע ובמקביל נאבקה מול גלי עלייה מרובים, התגברה מגמת פעולות הטרור הערבי, שעה שהמצרים שלחו לתוך מדינת ישאל חוליות טרור שנקראו בשם פדאיון.

 

כמענה לפעולות הטרור, שיצרו תחושת אי ביטחון בקרב תושבי הארץ, הוקמה באוגוסט 1953 יחידה סודית בשם 'יחידה 101' שהתאמנה בשיטות המאפיינות לוחמי גרילה ובהיותה חשאית חייליה  לבשו בגדים אזרחיים ולא מדי צה"ל.

 

בראש 'יחידת 101' עמד קצין בדרגת רס"ן בשם אריק שרון, שהנחיל ליחידה אופי מיוחד שבא לידי ביטוי בפשיטות התגמול שהיחידה ביצעה מעבר לגבול, שהיו מאופיינים במקצועניות, אומץ לב ומקוריות.

ביחידה 101 שרתו דמויות אגדתיות כמו מאיר הר ציון, 'קצ'ה', 'כושי' ועוד, ששמם נישא בפי כל, עת נחשפה פעולתם מעבר לגבול לעיני הציבור.

  

עקב ביקורת על חוסר בקרה על מעשיהם של לוחמי ה-101 הוחלט לאחר כ-5 חודשים לספח אותם לגדוד הצנחנים 890  ובמקביל למנות את מפקד ה-101 אריק שרון למפקד הגדוד.

 

באתר, בו מוצגים 11 מהלכי פעולות תגמול של הצנחנים, מתוך כ-70 שכאלה, שביצעו במהלך שנות ה-50 זכה מבצע 'חץ שחור' להבלטת יתר, ואף שם האתר נקרא על שם המבצע.

 

מבצע 'חץ שחור' הוא קוד צהל"י שניתן לפעולת תגמול של הצנחנים, שהתבצעה בסוף חודש פברואר 1955 בתחומי רצועת עזה, כתגובה למעשי טרור שביצעו מחבלים שיצאו מתחומי הרצועה. 

  

פעולת התגמול, שאותה הוביל אריק שרון, פעלה מעבר לפקודת המבצע, וכשכזאת הוגדרה כגדולה ביותר עד לעת ההיא.

לאחר תום הלחימה נמנו בצד הערבי 37 הרוגים ו-31 פצועים ומנגד לצה"ל  היו 8 הרוגים ו-13 פצועים.

שלושה ממשתתפי הפעולה במבצע 'חץ שחור' קבלו את עיטור העוז: סעדיה אלקיים 'סופאפו', שנהרג בפעולה, אהרון דוידי ועוזי עילם.

 

האתר הוקם עלי ידי עמותת 'חץ שחור' המורכבת מלוחמי הצנחנים ומדור פעולות התגמול ששמה להם למטרה, להקים אתר מורשת וזיכרון לנופלים בקרב, ולהנציח את סיפור גבורתם של הלוחמים בפעולות התגמול.

 

מבנה חד קומתי. הממוקם משמאל לכניסה לאתר, מכונה בשם 'בית שביתת הנשק' ובו  התנהלו המגעים בין נציגי ישראל ומצרים בחסות האו"ם, לטיפול במחלוקות ונושאים אחרים. 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר מסבירן קולי

קישור לאתר יזכור

קישור לאתר הצנחנים

bottom of page