top of page
תמונת ינאציק.jpg

אנדרטת יאנצ'ק

אנדרטת יאנצ'ק, בדמות צללית ברזל של רוכב על סוסו ולפניו כלב, מתנוססת על ראש גבעה, המתנשאת גבוהה מעל פני המרחב ומזוהה בשני עצי האורן הצומחים בפסגתה.

 

יאנצ'ק, הינו הכינוי שניתן ליעקב גברי, מראשוני חברי קיבוץ ניר עם , שהיה מזוהה  כ'מוכתר' המרחב  בשנות ה-40 של המאה ה-20 ושכזה להתפרסם כבוקר שנהג לדהור על סוסו בלוית כלביו בכל המרחב. 

 

מהגבעה, בצל שני עצי האורן הגדולים שנטע יאנצ'יק, נשקפת תצפית מעולה על כל מישור החוף הדרומי ועל צפון רצועת עזה, בעוד שבמזרח צופים על העיר שדרות, ומדרום נראים בתי קיבוץ ניר עם.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

bottom of page