top of page
תמונת אנדרטת הפלדה.jfif

אנדרטת אוגדת הפלדה

 

בהסכם השלום עם מצרים, הוחלט לפנות את כל סיני, עד הס"מ האחרון, אך במשא ומתן הגיעה מדינת ישראל להסכם עם המצרים על השארת שתי אנדרטאות בסיני: אנדרטה עשרת הרוגי אסון המסוק ואנדרטה נוספת המנציחה בן למשפחת ארז.

בתמורה הקימו המצרים שתי אנדרטאות בארץ, לזכר חיילים מצריים שנהרגו במלחמת העצמאות: אחת ב"עד הלום" ליד אשדוד, ואחת ליד חמי יואב.

 

אנדרטת הפלדה עמדה במרכז העיר ימית, שהוקמה ב-1973 ואכלסה כ-2,000 תושבים, עד שפונתה ב-1982 במסגרת הסכם השלום עם מצרים.

 

האנדרטה שתוכננה ע"י הארכיטקט ישראל גודוביץ', הוקמה לכבוד הניצחון ב'מלחמת ששת הימים' והיא מנציחה את שמות כל חללי אוגדת הפלדה, שרובם נפלו בכיבוש מתחמי רפיח. 

 

האנדרטה מהווה פיסול ארכיטקטוני רב עוצמה, המכיל צינורות וחלקי הברזל המסמלים את אוגדת השריון.

 

בהתאם להסכם השלום, הוחלט להעביר את האנדרטה  יחד עם העברת היישובים, לצד הישראלי של הגבול.

 

ישראל טל (טליק) שהיה מפקד האוגדה, מוערך שהיה בין האנשים החשובים ביותר בעיצוב דמותו של צה"ל. הוא היה קצין מקצועי וקשוח מאוד, בוגר הבריגדה היהודית בצבא הבריטי, אך היה בעל השקפת עולם הומניסטית ובוודאי הזדהה עם השלט ליד האנדרטה הלקוח מתוך הספר 'בשדות פלשת' של אורי אבנרי, שנכתב ב-1948:

"המנצחים האמיתיים הם לא חזרו. רבים נשארו בשדות, מקום קבורתם לא ייוודע לעולם. אין מצבות על קברותיהם. בליבנו נקים להם מצבות, ונזכור: הודות להם קיים הקיים. הם לא היו גיבורים. את המלחמה לא אהבו. את האויב לא שנאו. ובכל זאת ניצחו. ניצחו את הפלדה. ניצחו את הפחד בכוח האהבה".

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר יזכור

bottom of page