top of page
תמונת ניר עם.jpg
תמונת סיבוני.jfif

מאגר ניר עם

מאגר המים ניר עם, הממוקם במערב קיבוץ ניר עם, הוא אגם אגירה מלאכותי, שהוקם בסוף שנות ה-80  על שטח של כ-40 דונם היכול להכיל כ-1.5 מיליון קוב מים.

 

המאגר נבנה במסגרת מפעל 'קו המים השלישי' לנגב של חברת 'מקורות', אשר מזרים לנגב אך ורק לצורכי חקלאות, מי קולחין מגוש דן, אשר טוהרו במכון השפד"ן אשר ממוקם בראשון לציון.

 

'קו המים השלישי' היווה פתרון לשתי בעיות: א. המחסור במים, ב. זיהום החופים כתוצאה מהזרמת השופכין לים. 

 

מימוש הנחת 'קו המים השלישי' ב-1989 איפשרה הפרדה בין שתי מערכות: האחת אספקת מי שתייה והשנייה מי קולחין לחקלאות' ובכך המירו מי השפד"ן את מי השתייה שהוזרמו על ידי 'מקורות' לנגב בשני מפעלים גדולים שקדמו ל'קו השלישי': 'קו ירקון נגב' שהוקם ב-1955 וקו 'המוביל הארצי' שהוקם ב-1964.

  

השפד"ן (מכון טיהור שפכי גוש דן) שהוקם ב-1987 במערב ראשל"צ, הינה מערכת לאיסוף, טיפול והשבה של שפכים עירוניים  שאורכם של כלל המובלים בה מגיע לכ-100 ק"מ של צינורות.

בתהליך השבחת מי השפכים, הם עוברים תחילה סינון ביולוגי בבריכות המכון ולאחר מכן מוחדרים לקרקע ברצועת החוף שבין ראשל"צ לבין אשדוד לסינון נוסף ומשם הם נשאבים ל'קו המים השלישי' שמוליכם למאגר ניר עם.

 

תפקיד המאגר הוא לאגור מים במהלך עונת החורף, עונה שבה צריכת המים לחקלאות היא נמוכה, ובשאר העונות לאפשר הזרמת מים לשימוש חקלאי ובכך להפוך את הנגב לאסם החקלאות של מדינת ישראל.

מצפה אסף סיבוני

המצפה הממוקם על שפת המאגר, הוקם לזכרו של אסף ז"ל שנספה באסון המסוקים ב-1997 מעל שאר ישוב עת שני מסוקי צה"ל התנגשו בדרכם לפעילות בלבנו.

 

במרכז המצפה בנויה מערכת חלילי רוח המורכבת מ-20 צינורות ומחבטים, לזכר שנות חייו של אסף. שמשמיעה מנגינה עת הרוח מכה את המחבטים אל הצינורות.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר קק"ל

bottom of page