top of page

מסלול טיול מעין קשתות עד מעיינות עדן

ישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד ובמרכזו בית כנסת מפואר שהורכב מאבניו המקוריים.

כשעה

שהייה באתר

נסיעה מעין קשתות לשמורת גמלא

כ-¼ שעה

סיור בשרידי ישוב יהודי שנהרס במהלך המרד הגדול ע"י הרומאים ותצפית על קני נשרים.

כשעה ו-½

שהייה באתר

נסיעה משמורת גמלא למפל העיט

כ-¼ שעה

תצפית על מפל מים מהיפים ביותר ברמת הגולן והליכה במסלול מעגלי קצר.

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

נסיעה ממפל העיט למוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.

כ-¼ שעה

מוזיאון עתיקות הגולן - (קצרין)

מכיל ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופת הפרה היסטוריות ועד לסוף התקופה הביזאנטית.

כשעה

שהייה באתר 

נסיעה מקצרין - מוזיאון עתיקות הגולן לכפר התלמודי בקצרין

כ-¼ שעה

הכפר התלמודי - (קצרין)

פארק המכיל שרידי ישוב יהודי, ביהכ"נ ששוחזר, בית בד ובית יהודי ששוחזר בשלמותו.

כשעה ו-¼

שהייה באתר

נסיעה מהכפר התלמודי בקצרין למעיינות עדן.

כ-¼ שעה

מעיינות עדן (עין סלוקיה)

נביעה של אוסף מעיינות המשמשים בין השאר לשאיבה על ידי חברת המים מי עדן

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

מבוגר - 25  ₪  אזרח ותיק - 13 ₪

כניסה בתשלום

מבוגר - 28  ₪  אזרח ותיק - 14 ₪

כניסה בתשלום

מבוגר - 26  ₪  אזרח ותיק - 21 ₪

סגור בשבת

כניסה בתשלום

מבוגר - 28  ₪  אזרח ותיק - 14 ₪

מפת מסלול

עין קשתות - מעיינות עדן

הפסקת צהרים - באתרי קצרין

עין קשתות.jpg
מעיינות עדן.jpg
bottom of page