top of page
מעיינות עדן.jpg

מעיינות עדן

מעינות עדן המוכרים גם בשם עינות סלוקיה, הינם אוסף של מעיינות הנובעים במרכז רמת הגולן, שימשו בעבר את חברת המים המינרלים מי עדן.

  

השם סלוקיה ניתן למעיינות מתוך הנחה שבמקום הייתה התיישבות יהודית בתקופת בית שני וזאת על פי כתביו של יוסף בן מתתיהו: 'הערים סוֹגַנִּי וסיליקיה, וכֻלן הן ערי הגולן, וסוגני היא בארץ הנקראה הגולן העליון וגמלא - בגולן התחתון; וסיליקיה - בקרבת יאור סמך. ...ועם יושבי סוגני וסיליקיה כרת אגריפס ברית-שלום בראשית המרד'

בתהליך התארגנות במרד נגד הרומאים מוסיף יוסף בן מתתיהו: 'וילכו משם אל גמלא העיר אשר בראש ההר . . .וגם העיר סילוקיא ארץ יערים ונחלי מים ועץ כל פרי

ומוסיף את שקרה למקום בתקופת המרד: 'ויהי אחרי כן ויילך אספסיאנוס ואגריפס אל סילוקיא העיר ויכוה עד בלי השאיר לה שריד. ויהי אחרי הכותו את סילוקיא, ויבא סוסקלה היא נארה מכל מבצרי הגליל. . .'

 

מקור נוסף לשם סלוקיה מופיע במדרש תנחומה:  'גולן' - '...א' ר' אבא (בר) כהנה: למה נקרא שמה ראמות גלעד, שיש לפניה שתי ברכות שלמים... (ו)את גולן בבשן זו סלוקיא'

   

למרות התאוריה שאכן מדובר בעיר סיליקיה ההלניסטית כפי שמופיעה בכתבים, מתעוררות בעיות בתיאור העיר בכתובים, ביחס למקום הקרוי כיום עינות סלוקיה.

  

בתיאוריו של יוסף בן מתתיהו, העיר סיליקיה יושבת קרוב לאגם החולה ("יאור סמך" "סמכוניטיס") בעוד שאזור סולוקיה המדובר נמצא כ-15 קילומטר בקו אווירי מהקצה הדרומי של האגם לפני שיובש.

   

תיאור נוסף של המקום מציין שהוא 'מבוצר מאוד על ידי הטבע' בעוד שאזור סלוקיה לא נראה כך לפי התיאור הכתוב.

  

בעייתיות זו גרמה להשערה שמדובר באתר אחר ואחת התאוריות היא שמדובר בעיר כפר דבורה שניצב מעל צוקי רמת הגולן וצופה לעבר עמק החולה.

   

לדעת חלק מהחוקרים השם סלוקיה מנציח כפי כנראה את המצביא הרומי סלווקוס אך לדעת חלק אחר מהחוקרים המקום נקרא ככל הנראה על שם האימפריה הסלאוקית בתקופתו של המלך ההלניסטי סלאוקוס ה-4.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

bottom of page