top of page

מסלול טיול מגן לאומי קיסריה עד שמורת חוף השרון

עיר שהוקמה במאה ה-1  לפנה"ס כעיר נמל  והיותה את המרכז המנהלי הרומי.

כשעתיים ו-½

שהייה באתר

נסיעה מגן לאומי קיסריה לווילת הציפורים בקיסריה.

כ-¼ שעה

שרידי ריצפת פסיפס מהודרת בוילה מהתקופה הביזנטית.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מווילת הציפורים לחוף הקשתות בקיסריה.

כ-¼ שעה

שרידי קשתות שתמכו באמות המים שסיפקו מי שתייה לקיסריה בתקופה הרומית.

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מחוף הקשתות לשמורת נחל תנינים.

כ-½ שעה

שמורת טבע עשירה בחי וצומח ובה שחזור סכר להטיית מים באמת מים לקיסריה

כשעה

שהייה באתר 

נסיעה משמורת נחל התנינים למושב בית חנניה.

כ-¼ שעה

שרידי אמת מים המכילה שלושה נתיבים שבהם הובלו מים מתוקים לקיסריה הרומית.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מבית חנניה לשמורת חוף השרון.

כ-½ שעה

גן הלאומי המשתרע ברצועה צרה לאורך מצוק הבנוי שכבות של חמרה וכורכר.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

מבוגר -39  ₪  אזרח ותיק - 20 ₪

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק - 11 ₪  

מפת מסלול

גן לאומי קיסריה - שמורת חוף השרון

הפסקת צהרים - שמורת נחל תנינים

תמונת חוף השרון.jpg
תמונת קיסריה.webp
bottom of page