top of page

מסלול טיול מגן לאומי ממשית עד פארק ספיר

אתר מורשת עולמית המשמר את שרידיה של עיר נבטית מפוארת מהתקופות הרומית והביזנטית.

כשעה ו-½  

שהייה באתר 

נסיעה ממגן לאומי ממשית לחוות התנינים - קרוקולוקו.

כ-¾ שעה

חווה המגדלת תניני יאור לצרכים מסחריים והן לשימור והגנה על תנינים מסכנת הכחדה.

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מחוות התנינים למרכז ויידור בחצבה.

כ-¼ שעה

מרכז ויידור מהווה חלון תצפית לפעילות החקלאית של אזור הערבה

כשעה

שהייה באתר

נסיעה ממרכז ויידור למצפור השלום הממוקם על דרך השלום.

כ-¼ שעה

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממצפור השלום למאגר עידן.

כ-¼ שעה

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממאגר המים עידן לעיר אובות.

כ-¼ שעה

ישוב חריג המכיל אתר ארכאולוגי ובו שרידים מימי שלמה המלך, הנבטים, האדומים והרומאים.

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה מעיר אובות לפארק ספיר.

כ-¼ שעה

פארק המהווה נווה מדבר המשופע במרחבי דשא ומכיל גן פסלים של אמני האזור וילדי הערבה.

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

מבוגר - 29  ₪  אזרח ותיק - 23 ₪

פתוח בין 14-10

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק - 11 ₪  

כניסה בתשלום

שירותים

מפת מסלול

גן לאומי ממשית - פארק ספיר

הנבטים

הפסקת צהרים - מצפור השלום

תמונת ממשית.jpg
תמונת ספיר.jfif
bottom of page