top of page
תמונת תנינים.jpeg

חוות התנינים - קרוקולוקו

 

חוות קרוקולוקו, שנוסדה ב-1994 חרתה על דגלה, בראשית דרכה להגן על תנינים מסכנת הכחדה, אך במהלך השנים היא החלה לגדל תנינים גם לצרכים מסחריים ותיירותיים. 

 

המילה 'קרוקולוקו' נובעת משילוב המילים 'קרוקו' שהינו קיצור לקרוקודיל ו'לוקו' שפירושו בספרדית משוגע, ובצירוף תמלילי, מתקבל המושג 'משוגע על קרוקודילים'.

 

חוות קרוקולוקו, המשתרעת על פני כ-80 דונם, מכילה בבריכות המים שבה כ-2,000 תנינים, החל משלב בקיעתם מהביצים ועד לבוגרים שבהם, שאורכם עולה מ-5 מטר.

 

סוג התנינים בחווה המוגדרים תניני יאור, הובאו בראשית דרכה של החווה מאפריקה, שבה הם היוו סכנה לאדם, ולכן הם נמסרו לגני חיות וחוות גידול שביקושו לקבלם.

 

בחווה קיימת מדגרה לביצי תנינים וזאת במטרה להגדיל את אחוז השורדים מבין הבוקעים. בכל עונת הטלה מוטלות בחווה כ-2,000 ביצים, שיום לאחרי הטלתם הם מוכנסות למדגרה למשך כ-3  חודשים.

 

בטבע קיימים עשרות מינים של תנינים, חלקם נקראים תנינים חלקם קרוקודילים וחלקם אליגטורים.

תנין היאור ותנין הים מהווים את שני מיני התנינים המסוכנים ביותר לבני האדם, והם יכולים להגיע לאורך של כ-8 מ' ובמשקל של כ-2 טון, גודל המאפשר להם להכיל בני האדם חלק מתפריט המזון שלהם.   

 

התנינים נמצאים במרבית היממה מחוץ למים, שכן הם זוחלים בעלי דם קר, החייבים לחמם את דמם כדי שיוכלו לתפעל את גופם, ולשם כך יש להם לוחות עצם מתחת לעור שמשמשים כמו קולטנים שקולטים את קרני השמש ובכך יכולים לחמם כך את גופם.

על גב התנין יש קשקשים מחומר גרמי שמגנים עליו, בעוד שהעור שעל תחתיתו הוא רך יותר.

התנינים מעצם אופיים הם טריטוריאליים ולכן הם במלחמה קבועה ביניהם על טריטוריה מאבק הגורם לרבים הם להיות פגועים ומצולקים.   

המושג 'דמעות תנין' נובע מהפרשת חומר מגן, המופרש לעין התנין כשהוא יוצא מהמים שכן, מתחת למים יש לו עפעף מיוחד המאפשר לו לראות תחת המים ובמקביל להגן על העין. 

התנין אינו יכול ללעוס, ולכן כשהוא תופס טרף הוא חייב לקרוע אותו לחתיכות וזאת באמצעות טכניקה שבה הוא מתפתל ומסתובב בהירות, ובכך תולש אברים מבעל החיים שטרף, דבר שהוא חייב לעשות מעל המים כיון שאינו יכול לאכול מתחת למים. 

התנינים מטילים בהטלה אחת, בין 20 ל-80 ביצים, לתוך גומה המרוחקת לא יותר מ-10 מטר מקו מים, ולאחר מכן מכסים את הגומה עם ענפים וחול, ורק כעבור כחודשיים אמא תנינה נקראת לקן, וזאת בעקבות צפצוף גבוה של הזוחלים שפקעו מהביצים בעת ובעונה אחת ואז אמא תנינה נוטלת אותם בעדינות בפיה ומעבירה אותם למים, שבהם רק כאחוז  אחד בלבד מצליח להגיע לבגרות.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

 

bottom of page