top of page

מסלול טיול מגן לאומי תל חצור עד חורבת ירדה

אתר מורשת עולמית, המכיל שרידים מסוף האלף ה-3 לפנה"ס ועד המאה ה-2 לפנה"ס

כשעה

שהייה באתר 

נסיעה מגן לאומי תל חצור לאגמון החולה.

כ-¼ שעה

אגם מלאכותי המהווה מוקד לחובבי הצפרות היות והמקום משמש נקודת ריכוז לעופות רבים.

כשעתיים

שהייה באתר 

נסיעה מאגמון החולה לעין תינה.

כ-¼ שעה

מעיין היוצר נתיב הליכה במימיו, עד למקום נביעתו המאופיין במפלון מקסים.

כשעה ו-½

שהייה באתר

נסיעה מעין תינה לדרדרה.

כ-¼ שעה

חורשת הנצחה לחללי הישוב היחיד שהוקם ממזרח לאגם החולה ונינטש לאחר במלחמת תש"ח

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מדרדרה למצד עתרת.

כ-¼ שעה

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממצד עתרת למשמר הירדן הישנה.

כ-¼ שעה

שרידי מושבה שהוקמה בימי העלייה ה-1 ונכבשה ע"י הצבא הסורי בתש"ח ותשוביה נלקחו לשבי.

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממשמר הירדן הישנה לחורבת ירדה.

כ-¼ שעה

אתר ארכאולוגי, שאליו הגיע הצבא הסורי בתש"ח, ונכבש מחדש ע"י צה"ל.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

שירותים

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק - 11 ₪  

במקביל לנחל יש נתיב הליכה יבשתי

מפת מסלול
גן לאומי תל חצור - חורבת ירדה
הפסקת צהרים - דרדרה
 

תמונת חצור.jpg
תמונת ירדה.jpg
bottom of page