top of page
עין תינה.jpg

עין תינה

מעין עין תינה שפירשו בערבית מעיין התאנה, נובע כל השנה מתוך שכבות סלע בזלתיות ובכך מתאפשר לחוות את עושר הצמחייה הצומחת לאורך גדות הנחל, שהנביעה יוצרת במורד הגבעה.

 

שכבות הבזלת ברמת הגולן, הינם תוצרתם של הרי געש פעילים מתקופות שלפני מיליוני שנים, שכיסו את כל רמת הגולן, שמקורה סלע גיר, בשכבות עבות של לבה.

 

במעלה הגבעה אזור נביעת המעיין, צומחים עצי תאנה רבים ואילו במרחב השמורה בהם זורם הנחל, צומחת צמחייה עשירה שביניהן גדלים עצי אלון, שיחי פטל, גומא ואירוס ענף.

 

כמות המים הרבה, הנובעת מהמעיין, מאפשרת לחלק מהם, להזרים להשקיית שטחים חקלאיים של קיבוץ מעיין ברוך. 

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר החברה להגנת הטבע

קישור לאתר רשות הטבע והגנים

bottom of page