top of page
תמונת לאודרמילק.jpg

מצפור לאודרמילק

מצפור לאודרמילק, הנמצא בתחילת דרך נוף יער טורען ובסמוך לישוב בית רימון, צופה על בקעת בית נטופה, אותה ייעד לאודרמילק, כמאגר מים, בתכניתו לשאיבת מים מהכנרת והזרמתם למרכז הארץ. 

 

וולטר קליי לאודרמילק היה גיאולוג וחוקר קרקע אמריקאי, שפרסם ב-1944  ספר בשם 'ארץ ישראל הארץ היעודה" בו הוא סוקר ב-14 פרקים את התרשמותו מביקרו בארץ בסקירת נושאים כגון הרקע הגאוגרפי וההיסטורי של ארץ ישראל, ההתיישבות היהודית בארץ, הפיתוח התעשייה, תהליך בניית הבית הלאומי היהודי, ואת הכלכלה הערבית והיהודית בארץ.

בפרק 11 בספרו, מציע לאודרמילק מספר רעיונות בנושא המים, כמו להשתמש במי הירדן להשקיית עמק הירדן ועמק יזרעאל, בעודפי מי הגאות של נחל הירקון להשקיית הנגב וגם לנצל את הפרש הגבהים בין הים התיכון לים המלח על מנת לייצור חשמל, רעיון שהעלה לפני  לאודרמילק, בנימין הרצל בספרו אלטנוילנד.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר קק"ל

bottom of page