top of page

מסלול טיול ממנזר השתקנים עד קברות המכבים

כניסה בתשלום

מבוגר - 35  ₪  אזרח ותיק - 18 ₪ 

מנזר השייך למסדר הטרפיסטי המאופיין באורח חיים המתבסס על פשטות הרמוניה ונדר השתיקה.

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

נסיעה ממנזר השתקנים למוזיאון יד לשריון.

כ-¼ שעה

אתר הנצחה לחללי חיל השריון המכיל כ-160 טנקים וכלים משוריינים מצבאות העולם.

כשעה ו-¼

שהייה באתר 

נסיעה ממוזיאון יד לשריון לאתר מיני ישראל.

כ-¼ שעה

פארק מיניאטורות בו מוצגים דגמים של מקומות, אזורים ובניינים שונים מהחשובים והמוכרים בישראל.

כשעה ו-¾

שהייה באתר

נסיעה מאתר מיני ישראל לפארק מקלט הקופים בכפר דניאל.

כ-¼ שעה

מרכז הצלה ושיקום לקופים שהוחרמו ע"י הרשויות לאחר שהוחזקו בניגוד לחוק וזקוקים לעזרה.

כשעתיים

שהייה באתר

נסיעה מפארק מקלט הקופים לנאות קדומים.

כ-¼ שעה

כשעה ו-½

שהייה באתר 

נסיעה מנאות קדומים לגבעת התיתורה במודעין.

כ-¼ שעה

כשעה

שהייה באתר

נסיעה מגבעת התיתורה לקברות המכבים.

כ-¼ שעה

על פי הכתוב בספר החשמונאים, האתר מהווה את מקום קבורתם של המכבים.

כ- ½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה.

.

כניסה בתשלום

מבוגר - 30 ₪  אזרח ותיק - 20 ₪

כניסה בתשלום

מבוגר - 48 ₪  אזרח ותיק - 24 ₪

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 25 ₪  אזרח ותיק - 20 ₪

כניסה בתשלום

מבוגר - 69 ₪  אזרח ותיק - 48 ₪

מפת מסלול

מנזר השתקנים - קברות המכבים

הפסקת צהרים - פארק עוצבות השריון

קברות המכבים.jpg
מנזר השתקנים.jpg
bottom of page