top of page
גשר דיר סנייד.jpg

גשר דיר סנייד

גשר דיר סנייד הממוקם מעל נחל שקמה, הינו תולדה של מלחמת העולם ה-1 עת בא"י שלטו התורכים ובמצרים חנו הבריטים והמפגש ביניהם היה רק שאלה של זמן.  

 

לצורך מטרה לוגיסטית החלו התורכים ב-1917 לבנות מסילת ברזל לעבר עזה שעברה בסמוך לכפר דיר סנייד והגיעה עד בית חנון שבצפונה של רצועת עזה, כאשר מדיר סנייד יצאה שלוחה לבסיסי התורכים שבסמוך לשדרות של ימינו.

 

לאחר שהבריטים כבשו את א"י, הם ניצלו את מסילת הברזל התורכית לצרכיהם הלוגיסטיים, עת הסיטו את התוואי מדיר סניד ללוד, פעילות שהתבצעה ע"י עובדי כפייה מצריים.

 

תחנת הרכבת המנדטורית בדיר סניד הוקמה ב-1.11.1920 והיוותה נקודה חשובה על ציר מסילת הברזל שתחילתה בקנטרה שבחצי האי סיני, לאורך מישור החוף עד לחיפה ובכך שימשה אמצעי תעבורה הן לנוסעים והן למשא.

 

במהלך מלחמת העצמאות פוצצו יחידות ישראליות את הגשר וכתוצאה מכך נותק הקשר לרצועת עזה, שבפגעה בעיקר בנוסעים, אך עם זאת המשיכה לשרת רכבות משא בלבד.

 

אחרי מלחמת ששת הימים נפתחה התחנה לרווחת פועלי רצועת עזה וגם לנוסעים שהמשיכו מעזה לסיני.

 

בשנת 1973, עקב סגירת קו הרכבת לסיני דרך עזה, נסגרה תחנת דיר סניד סופית.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר נחל שקמה

bottom of page