top of page
תמונת מוזיאון החאן.jpg

מוזיאון החאן

מוזיאון הח’אן, הממוקם בתוך מבנה ההיסטורי המסווג כאתר מורשת לאומי, פתח את שעריו לקהל ב-1982 ומאז מוצגים ב-11 האולמות שבו, את תולדותיה של חדרה משנת הקמתה כמושבה ב-1891 ע"י אנשי העלייה הראשונה ועד הפיכתה לעיר ב-1952.

 

מבנה הח’אן, שנרכש ב-1891 במקביל לרכישת אדמות חדרה, ע"י 4 אגודות 'חובבי ציון' ממזרח אירופה, הוקם באמצע המאה ה-19 מלבני כורכר ושימש במקורו בית חווה חקלאית עות’מאנית.

 

במהלך שש השנים הראשונות שלאחר רכישת המבנה, הוא שימש את ראשוני מתיישבי חדרה למגורים זמניים וזאת תוך כדי התמודדות עם השלטון התורכי, תנאי סביבה קשים ובעיקר, עם מחלת המלריה.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר מוזיאון החאן

bottom of page