top of page
תמונת פארק חדרה.jpg

פארק נחל חדרה

ראשיתו של פארק נחל חדרה, המשתרע על פני 750 דונם, וממוקם דרומית לתחנת הכוח 'אורות רבין' ב-1982 עת הוחלט שעל מנת לטהר את מי הנחל המזוהם, יוזרמו מי הים הנשאבים לשם קירור תחנת הכוח אל הנחל.

 

ביצוע כל תוכניות הטיהור, הפכו את קטע נחל חדרה התחתון, לנחל נקי ובכך התאפשר להקים בסמיכות לנחל, פארק שבו הוכשרו בריכות קטנות, ספסלי ישיבה וטיילת מרוצפת במקביל לנחל עד לחוף הים.

      

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר קק"ל

bottom of page