top of page
תמונת גלריה.jpg

גלריה מינוס 430

המבנים המשמשים כיום תצוגה מרהיבה של ציורי קיר, שימשו עד 1967 כמחנה צבאי של הצבא הירדני, ולאחר מלחמת ששת הימים הפכו למבני מגורים להיאחזות של גרעין נח"ל ששהה במקום עד לנטישתו לפני למעלה מ-40 שנה, עת עברו דייריו למבני קבע של קיבוץ קליה, ומאז עמדו מבניו ריקים והיוו מקור לעזובה. 

 

הרעיון לצבוע את המבנים הנטושים ובכך להחיות משהו ססגוני לאזור, יצא לפועל ב-2018 עת כ-30 אמני רחוב מובילים מהארץ ומהעולם, התכנסו בחוף קלי"ה שעל שפת ים המלח והקימו את פרויקט 'גלריה מינוס 430' במטרה להעלות בציור את המודעות העגומה של ים המלח, וזאת תוך שיתוף פעולה של ישראלים ופלסטינים. 

 

הפרויקט המורכב והסבוך, שנעשה בהתנדבותם של האמנים, הניב חגיגה מרהיבה של צבעים במבנים הנטושים, כאשר כל מבנה מציג את השקפת עולמו של האמן לנושא שלשמו הוקמה הגלריה הכי נמוכה בעולם. 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר התנועה הקיבוצית.

bottom of page