top of page
תמונת נבי מוסא.jfif

מסגד נבי מוסא

מסגד נבי מוסא, המציין על פי מסורת האסלאם את מקום קבורתו של משה רבנו, נבנה בשלבים החל מהמאה ה-13 עת הסולטן הממלוכי בייברס, בנה חדר ובו ציון קבר, פעולה שבאה לידי ביטוי בכתובת הקדשה באתר המספרת על פועלו.

 

במהלך השנים נבנו סביב החדר הקדוש, מסגד וח'אן וזאת על מנת לשרת את עולי הרגל הרבים שפקדו את הקבר מדי שנה בשנה.

 

בנוסף על הקמת המבנה, קבע בייברס, שבעונת אביב, יחגגו המוסלמים את חגיגות נבי מוסא, כנגד חג הפסחא הנוצרי שחל גם הוא בעונה זו.

 

קביעת מועד החגיגות בנבי מוסא, יצר מצב כששיירות של צליינים נוצריים, שהיו בדרכם לירושלים או בירידתם לטבול בירדן,  במועד חג הפסחא,  היו נתקלים בעולי רגל מוסלמים שבאו בהמוניהם מכל הארץ, לאתר למשך שבוע כדי לחגוג, להתפלל ולהראות לעולי הרגל הנוצרים את נוכחותם, בכך להפגין את שלטונם.

 

מאורעות תר"פ בארץ ישראל, החלו עת פורעים ערביים, שבאו לחגוג במסגד בתקופת הפסחא, יצאו לירושלים במטרה להרוג יהודים.

 

לאחר אירועי תר"פ, הבריטים החלו לפקח על האתר ולכן בתקופתם חשיבותו של האתר ירדה ובתקופת שלטון ירדן לא נערכו בו כלל חגיגות.

 

רק ב-1995 כאשר עבר האתר להנהלת משרד ההקדשים של הרשות הפלסטינית, החלו מוסלמים רבים להגיע לאתר כדי לחגוג, לרקוד ולהתפלל והמקום הפך למוקד משיכה לביקור ולקבורה סביב דמותו של נבי מוסא.

 

במבנה כיום, יש עשרות חדרים בעלי כיפות לבנות וחצר גדולה הפונה למכה.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

bottom of page