top of page
תמונת בזלטון.jpg

מוזיאון בזלטון - עין כרמל

בזלטון הינו שם שניתן לגן, המורכב מפסלי אבן ענקים, המוצגים לעיני כל, בקיבוץ עין כרמל.

יחודו של הגן הוא בהיותו צמוד לסדנאות האמנים, כך שניתן לראותם בתהליך יצירתם בזמן אמת.

בשורת הסדנאות קיימים בתי מלאכה למגוון יוצרים, כדוגמת עבודות בעץ . בברזל, בעור בקרמיקה ועוד.

 

מי שהקים את גן הפסלים הוא דגן שקלובסקי  יליד מרחביה, שאהבתו לפיסול באבן גברה על כל  עיסוקיו האחרים ובשלב מסוים בחייו, החליט להעביר את כל יצורות הפיסול שלו לקיבוץ עין כרמל ובו הוא ממשיך לפסל ולקבע את יצירותיו בגן. 

 קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

bottom of page