top of page
תמונת דרך הדורות.jpeg

מוזיאון דרך הדורות

מוזיאון דרך הדורות הינו גן ארכאולוגי, שכולל פריטים שנחשפו בעיקר בנגב ובגלל גודלם הגדול יחסי, לא יכלו להכניסם למוזיאון הכט, הממוקם באוניברסיטת חיפה.

 

ראובן הכט שהיה בעל ממגורות דגון בחיפה, הוא שתרם את האוסף הארכאולוגי האדיר שהיה ברשותו, למוזיאון הנושא את שמו.

 

מבין מבחר המוצגים שנחשפו במרחבי הנגב ניתן לראות את 'בית ארבעת המרחבים' שפורק מאתרו והורכב מחדש במוזיאון הפתוח, סגנון מבנה זה היה ייחודי בתקופת הברזל קרי 1000 שנה לפנה"ס, לבני ישראל ובחשיפתם ניתן למקם את מקום מושבם בחלקי הארץ השונים.

  

כמו כן מוצג 'בית בד' המיועד ליצור שמן זית ברמה תעשייתית, שהורכב  מ-3 בדים ומפרכה שהובאו משרידי הישוב הביזנטית קסטרא שלמרגלות הכרמל וזאת עקב עבודות כריית מנהרת הכרמל.

  

מוצג נוסף המוצג בגן הפתוח היא ה'בודדה', שהינו מתקן ביתי קטן להפקת שמן זית בכמויות קטנות, שלעתים שימש לבדיקה ראשונית של איכות הזיתים.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור למסמך מנהל פארק הכרמל

bottom of page