top of page
בנטל.jpg
תמונת טוף.webp
תמונת מאגר בנטל.jpg

הר  בנטל

   

הר בנטל מוגדר כהר געש רדום שפסגתו מגיעה לגובה של 1,165 מטר מעל לפני הים ומהווה חלק מקו התלים הישראלי וחלק משמורת הטבע הר אביטל - הר בנטל.

     

מקור שמו העברי של הר בנטל נובע מהפרש הגבהים בינו ובין הר אביטל הסמוך, שגבוה ממנו ומתנשא לרום של 1,204 מטר מעל לפני הים.

 

הר בנטל כתופעה וולקנית, היינו תל געשי שפלט לבה לפני כ-200,000 שנה ויצרה חרוט שגובהו נאמד ביותר מ-50 מטר מגובהו הנוכחי.

 

במהלך פעילותו הגעשית של ההר, נסתם צינור ההולכה שלו ובכך נוצר לחץ אדיר על צלע ההר, שלבסוף נפרץ וקטע אזור שלם מדופן ההר שנסחף על גבי זרם הלבה ששקע והתמצק ונראה היום ככיפות קטנות, מעבר לקיבוץ מרום גולן, שמקום מושבו בפתחת דופן ההר שנפרצה.

 

קריסת הדופן הצפון-מערבית של הר בנטל יצרה את צורתו הנוכחית שהיא דמוית פרסה.

 

המורדות הדרומיים של הר בנטל מכוסים בשכבת טוף אשר הגיע לסביבתו מהר אביטל הסמוך לאחר שזה התפרץ בעוצמה בהתפוצצות שיצרה את טבעת הטוף באזור שני ההרים.

 

תא מאגמה המתפרץ אל פני השטח מתוך הר געש ובמידה וכל הגזים הכלואים בו מתנדפים מיד  לחומר הזורם על פני השטח קוראים בשם לבה.

באם הלחץ המתפרץ עם תא המגמה מאד גבוה, הלבה עפה בכוח כלפי מעלה נקרעת במעופה ומתמצקת.

והיה וגודל הגרגיר המרחף באוויר קטן מ-2 מ"מ, הוא נקרא אפר וולקני ובנחיתתו הוא מתמצק לסלע הנקרא טוף.

והיה וגודל הגרגיר המרחף באוויר הוא  גדול מ-2 מ"מ, הוא נקרא לאחר התמצקותו ובעת נחיתתו בשם סקוריה.

טוף וסקוריה מוצאם בקרעי לבה שקפאה באוויר ולכן הם נקראים חומרים פירוקלסטיים - גרגירי אש.

לבה הזורמת על פני השטח מתקשה לאיטה, תהליך המאפשר התנדפות כל הגזים הכלואים והיא נקראת בשם בזלת.

 

הפעילות הגעשית בגולן מתקדמת ממערב למזרחה וצפונה, כלומר המוקד העתיק הוא בדרום מערב והצעיר הוא בצפון מזרח הגולן.

 

מספר תילי הגעש בגולן היינו כ-75 והם מסודרים ב-4 קווים, כאשר 2 הקווים המערביים הם העתיקים ביותר.

שני קווי התלים העתיקים בגולן שהם המערביים ביותר, הם גבעת יואב, בני יהודה, הגבעה של קיבוץ נטור ותל סאקי, כאשר התלים הללו מאוד נמוכים ומנותקים אחד מהשני וזאת כתוצאה ממשך הזמן הרב שעברו בתהליך בלאי.

שני קווי התלים הצעירים בגולן שהם המזרחיים, מייצבים שני קווים בולטים, כשהמערבי מבין השניים, כולל את הר בראון, הר אודם, הר בנטל והר אביטל ואילו הקו המזרחי תחילתו מתחת לחרמון ומדרום לו, הר כרמים, הר ורדה, חרמונית, רכס הבוסטר ורכס בשנית כשבניהם נמצאת העיר קונטרה.

 

מאגרי המים בשטחים הסוריים, שנבנו בהשראת המאגרים בגולן, ניזונים מנחל הרוקאד שתחילת נביעתו באזור החרמון הנמוך.

כיום המאגרים מלאים, אך לא נעשה בהם שימוש חקלאי.

 

מאגר בנטל הנמצא למרגלות הר בנטל, הינו אחד מ-12 מאגרי מים שנבנו ברמת הגולן, שנועדו לתפיסת מי שיטפונות ואגירתם ומשמשים להשקיית השטחים החקלאיים.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר מסבירן קולי

bottom of page