top of page
תמונת שומרה.jpg

שומרה

מושב שומרה הוקם ב-1949 על שרידי היישוב הערבי תבריחה, שנעזב ע"י תושביו במהלך 'מבצע חירם' שבמלחמת העצמאות.

ראשוני המתיישבים היו עולים מרומניה והונגריה, אך הם נטשו את היישוב כבר באותה שנה.

ב-1950 הגיעו לישוב עולים ממרוקו והם שבנו את התשתית ל-350 המשפחות החיות בו כיום.

סביב המצודה שבקצה המושב, ממוקמת כיום מפקדת עוצבת ברעם.

 

בשנים 1939-1936 במהלך תקופת המנדט, התעוררה בעיה קשה בגבול הצפון, שנבעה מחדירת כנופיות ערביות מלבנון לשטחי א"י לפעולות טרור.
הבריטים שחיפשו פתרון לבעיה, בנו תחילה
5 עמדות הגנה לחסימת הגבול, כאשר כל עמדה הייתה בעצם צריף ארוך שרק חציו התחתון נבנה מאבנים.
עם התגברות גל הטרור הערבי מהצפון, הסתבר כי הגנת הצריף איננה מספקת ולכן הוזעק לצורך פתרון לנושא צ'ארלס טיגארט, מי שהיה מפכ"ל כלכותא בהודו ואחר כך חבר במועצה המייעצת להודו.

טגארט שהגיע ארצה ב-1937 לבקשת שר המושבות הבריטי, קיבל סקירה ביטחונית ממפקד הצבא הבריטי בא"י ולאחריה, נתבקש לתת עצה לפתרון הבעיה וזאת עקב ניסיונו בהקמת משטרות מבוצרות.
צארלס טגארט הציע מספר פתרונות, אך לבסוף הוחלט על הקמת מבצרים בעמדות מגן ובמקומות מסוימים גם על סיורים.
לצורך יישום התוכנית, נבנו בא"י 77 מבצרים שנכללו בתוך 154 מצודות שהוקמו במזרח התיכון המערבי.
בשלב הראשון הוקמו 7 תחנות משטרה (טיגר) ע"י "סולל בונה" לאורך גבול הצפון :
בסה
(יערה), תרביחה (שומרה), סאסא, סאלחה (אביבים), נבי יושע, עין-תינה (נחל עמוד)
ואום-טולעה (מטולה)
מצודת הטיגארט הייתה מיועדת לשמש מצודת מיגון ולכלול בתוכה את כל האלמנטים ששוטרים זקוקים להם על מנת לבלום את חדירת המחבלים מלבנון.

בהמשך הסתבר שהמצודות אינן מצליחות לבלום את חדירת המחבלים בלילה ולכן בנו את המיצדיות "פילבוקס", עמדה בעלת מיגון טוב ומאוישת רק בלילה.

 

המצודה הייתה בנויה מכניסה אחת משוריינת בשערי פלדה, חלון בעלי תריסי פלדה כאשר מכל צד שלו היה ארגז פלדה שהולבש סביב החלון ואפשר הצצה החוצה לכל הכיוונים ולהיות מוגן, במצודות הקטנות היה מגדל אחד ובו צופה עם זרקור ואילו בתחנות הגדולות שני מגדלים.
קירות המבצרים נבנו בעובי נרחב ביותר שכלל בטון ושלוש רשתות פלדה עבות.
   

לפי עצת טיגארט נבנו 55 המצודות ברחבי א"י, בחמישה גדלים שונים:
1. משטרת המדבר מבצר סגור ונעול (אום-דראג', ממשית...)
2. תחנה כפרית המיועדת למחלקה (יערה, מג'ד-אל-כרום...)                 
3. תחנה פלוגתית המיועדת לשמירה על אזור נרחב (נבי יושע)
4. תחנה בינעירונית הממוקמת בצמתי דרכים חשובים (צפת.)
5. תחנה עירונית (רמת גן, טבריה...)

 

עם השלמת בניית מצודות הטיגארט, חזרה לבריטים השליטה על ארץ ישראל.
 

אחרי מלחמת העצמאות, נערכה חלוקה בין הצבא למשטרה מי יקבל את המצודות ויש כאלו ששיכנו את שני הגופים באותו מבנה,  כדוגמת התחנה בבאר-שבע.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר בית מורשת משטרת ישראל

bottom of page