top of page
מצפה תת ימי.jpg

המצפה התת ימי

המצפה התת-ימי נפתח לראשונה ב-1975 בעזרת תרומתו של איש החזון מוריס קהאן שייעד את המצפה, שהיווה בראשיתו יחיד מסוגו בעולם, למחקר הים ובע"ח ימיים שבו. 

 

ברבות השנים שודרג הפארק ונוספו בו מספר אקווריומים, שהעיקרי בהם מכיל להקת כרישים, ובריכות מים בהם שוחים מיגון רחב של סוגי דגים.

 

המצפה הראשון שהוקם בפארק, שקל כ-100 טון, והוא הורכב על היבשה, הושט למקומו ובאמצעות משקולות כבדות הורד לתחתית הים ושם חובר לעמודי מתכת גדולים שנקבעו בקרקעיתו.    

 

המצפה החדש, הממוקם כיום באתר, הוצב בו ב-1991 באותו תהליך כמו המצפה הראשוני, ולאחר קיבוע בקרקעית הים, הועברו לסביבתו מושבות אלמוגים, וזאת על מנת לתקן את אשר נהרס בעת תהליך הצבת המצפה באתרו.

 

האלמוג, בהיותו יצור חי, ומהווה את הבסיס לכל העולם העשיר שבשמורה, זקוק ל-3 תנאים מיוחדים על מנת לשרוד בים: טמפרטורה קבועה של המים, מים צלולים ומצע קשה על מנת להתיישב עליו ולהתחיל לבנות מושבת אלמוגים.  

 

הדרישה למצע קשה, מתאפשר לאלמוגים, בהיות מפרץ אילת חלק מחריץ עמוק בקרום כדור הארץ, שנוצר מהשבר הסורי אפריקאי, וכתוצאה מכך הסלעים התלולים שיורדים לים משני עבריו, יוצרים את המצע הקשה בשוליו של המפרץ.  

 

צלילות מי הים מתאפשרת מהיות מדבר סביב המפרץ, ושכזה כמעט ולא מגיעים חומרי מזון אל הים, ולכן אין בו הרבה אצות ולהקות גדולות של דגים, נתון המקנה ים צלול מאוד, המאפשר לקרני השמש לחדור לעומק רב ובכך להקנות לאלמוג לקיים סימביוזה (שיתוף) עם קבוצת אצות שחיות בתוך המרקם של האלמוג.  

האצות האלה הן אלו שעושות פוטוסינתזה, כלומר הן מנצלות את קרני השמש ליצירת תחילת שרשרת המזון.   

 

מבנה ים סוף, דומה מאד למעין אמבטיה עמוקה, תבנית המאפשרת למים לשמור על טמפרטורה שבין 21°C ל-24°C לאורך כל השנה, ובכך להקנות לאלמוג את הנתון הנדרש לקיומו.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר המצפה התת ימי

bottom of page