top of page
גן בוטני אילת.jpg

הגן הבוטני

הגן הבוטני של אילת, מוגדר כגן אורגני אקולוגי, שנסמך על ניהול מערכת סביבתית של גידולים חקלאיים ללא התערבות כימיקלים וחומרי הדברה, ושכזה הינו יחיד מסוגו בעולם.

 

ראשיתו של הגן החל ב-1998 עת הוקמה באתר חווה אורגנית שבה משתלה לגידול צמחי נוי היכולים לצמוח בתנאי מדבר, וב-2010 הוכרז חלק מהחווה כגן בוטני. 

 

תהליך יישום הפרויקט החל בקליטת זרעים מכל קצוות תבל, שהונבטו וגודלו באדמת מדבר, ששודרגה במצע קומפוסט בלבד.  

על מנת לייצר משטחי גידול מאוזנים, ובמקביל להתגבר על המליחות הגבוהה במים ובקרקע, נבנו בגן טרסות בשיטת מסורתיות, שהניבו על אף תנאי מזג האוויר הקיצוניים, גן מיוחד, עשיר ומגוון שבו גדל גם אוסף צמחים נדירים ביותר. 

 

פרויקט ייחודי נוסף בגן הינו יער גשם מלאכותי, שהינו הראשון מסוגו בעולם, היוצר מיקרו אקלים שבו מתאפשר גידולם של צמחים טרופיים בלב המדבר.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר העיר אילת

bottom of page