top of page
נקיקי יפתח.jpg

נקיקי יפתח

נקיקי יפתח, המוגדרים כשמורה נקודתית, מכילה בתחומה תופעה גאולוגית ייחודית במינה שבאה לידי ביטוי במערכת של גושי סלעי גיר קשים, המאפיינים את הרי נפתלי, שבהם התהוו כתוצאה מפעילות קרסטית, סדקים עמוקים ורחבים מאד. 

 

פעילות קרסטית הינה תופעה המתרחשת לרוב בסלעי הגיר, שעקב היותם קשים, מתהווים בהם סדקים, והיה ויורדים עליהם גשמים, המים המחלחלים דרך הסדקים, ממיסים במהלך מיליוני שנים את הגיר, שממנו מורכב הסלע, ובכך מרחיבים את הסדקים ואף יוצרים בתוך הסלע חללים סגורים, שלעתים תקרותיהם הצונחות לתוכם, חשופות אותם לעין כל.

תופעה מוכרת שכזאת הינה מערת הנטיפים שבסמוך לישוב בית שמש.

 

הצומח בשמורה מורכב מעצי אלון מצוי, אלון תולע, אלון התבור וסוגי פרחים רבים כדוגמת: כלנית מצויה, פשתה שעירה, קחוון הגליל, תגית מצויה, נץ חלב צרפתי, חרדל השדה ועוד.

 

בעל החיים הנפוץ בשמורה ומתרכז בעיקר בין סלעי השמורה, הם שפני הסלע.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר טבע ונופים בישראל

bottom of page