top of page
תמונת מרכז מבקרים.jpg

מרכז מבקרים מכתש רמון

מרכז המבקרים, הממוקם מעל מכתש רמון, שהינו חלק משמורות הטבע מצוק הצינים והר הנגב, מציע למבקריו את סיפור חייו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון, והיכרות עם תהליכי היווצרות המכתש הגדול בעולם ותופעות הטבע הייחודיות שבו.

מחלון הראווה שבמרכז המבקרים, משתקף מכתש רמון, שתהליך היווצרותו החל לפני כ-120 מיליון שנה, עת למרחב זורמו נהרות אדירים מהרים גרניטיים והרי אבן חול המסיעים את תוצרי הבלייה של אותם הרים ומשקיעים אותם במרחב, שהינו קרוב לקו המים של ים תטיס.

בהדרגה כיסה ים תטיס את המרחב, עד שלפני כ-100 מיליון שנה הוא מציף את כל האזור ומתחיל בכך תהליך של היווצרות סוגי סלעי משקע ימי, כמו קירטון גיר, דולומיט וחווארים הנוצרים משלדי בע"ח ימיים.

לפני כ-80 מיליון שנה, מתחיל תהליך התרוממות של קרקעית הים, כתוצאה מלחצים הנובעים בתוך כדור הארץ, תהליך שנמשך כ-20 מיליון שנה, שבמהלכו מתרוממים רכסי הנגב ושדרת ההר המרכזית, המבצבצים כאיים מעל הים וחשופים בכך לתהליכי בלייה של רוחות וגשמים, בעוד שבמדרונות הרכסים, השקועים בתוך הים, מצטברות שכבות משקע ימי נוספות.

כתוצאה מבליית ראשי הרכסים הגיריים, המבצבצים מעל פני הים, נחשפים שכבות אבן החול, שהתהוו בתקופת זרימתם של הנהרות באזור, ויוצרים בכך קער שתחתיתו אבן חול על ראש הרכס.  

לפני כ-5 מיליון שנה, במהלך הפעילות של השבר הסורי אפריקני, מתחיל להתקבל ביטוי בשטח, שמתבטא בהטיה חריפה של הרכסים לכיוון מזרח, כלומר הרכס שבפסגתו הייתה חשופה משכבת סלע הגיר, כאשר היה במצב אופקי, נתון בשלבו החדש לא בפסגת הרכס אלא בתחום שהמצוק המערבי של הקער החשוף המורכב מאבן חול, גבוה יותר מהמצוק המזרחי.

הגשמים שירדו במהלך השנים, בעת ההיא, יצרו נחל שזרם בכיוון ההטיה, כלומר לעבר הערבה, שגרף את אבן החול הרכה אל מחוץ לקערה, שהתרוקנה בהדרגה ובמקביל גרמה לדפנות המצוקים העוטפים אותה, להתמוטט פנימה ובכך להרחיבה.

 

מכתש רמון מוגדר כמכתש סחיפה עמוק המוקף מצוקים, שבתוכו ערוצי נחל, מכתש שניתן למצוא רק בנגב ובמדבר סיני.

 

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר רשות הטבע והגנים (1)

קישור לאתר רשות הטבע והגנים (2)

bottom of page