top of page
תמונת המנסרה.JPG

המנסרה

המנסרה הינו אתר בו חשופים עמודי קורץ בצורת מנסרות בעלות 4-6 פאות שנוצרו במעמקי האדמה בתהליך התמרה שעברה שכבת אבן חול וכשזו נחשפה מעל פני הקרקע עברה תהליך בלייה.  

  

התהליך הגיאולוגי באתר הינו ייחודי ומהווה תופעה די נדירה גם בעולם: 

תחילתו של התהליך החל מיליוני שנים לאחור, עת תא מגמטי אשר עלה מפנים כדור הארץ חימם שכבת אבן החול (חבורת כורנוב) ששקעה בעבר במרחב עת זרמו בו נחלים אדירים בדרכם מהמזרח הרחוק לים טטיס הקדום שבמערב.

במהלך שקיעת אבן החול בתחתית ערוצי הנחלים הגדולים, הצטברו ביניהם שכבות מים וכאשר התא המגמטי הלוהט שעלה מבטן האדמה חדר מבעד לשכבת אבן החול, הוא חימם את שכבת אבן החול והמים שביניהם.     

נקודת האידוי של מים על פני כדור הארץ הינה 100ºC אך כאשר המים נמצאים במרחב היוצר עליהם לחץ, טמפ׳ הרתיחה עולה. (סיר פלא לבישול פועל על אותו עקרון: המים בסיר מתחממים ויוצרים אדים שאין להם מפלט היות והסיר אטום לחלוטין ולכן אדי המים היוצרים לחץ על המים מעלים את טמפ' נקודת האידוי נתון המניב שהתבשיל מתבשל לא ב-100ºC אלא בטמפ' גבוהה יותר המאפשר לתבשיל לקצר משמעותי את זמן הכנתו) 

ואכן כאשר טמפ' המים בשכבת האבן החול מגיעה עקב הלחץ במעמקי האדמה ל-500ºC אזי המים מסוגלים להמיס מינרלים שבטמפ׳ נמוכה יותר לא יתמוססו ואחד מהמינרלים המצויים באבן החול הוא קוורץ, שנמס במים בטמפ' הגבוהה שנוצרה בבטן האדמה.

במהלך אלפי שנים כתוצאה מלחצים המגיעים מעומק האדמה, עולה שכבת אבץ החול כלפי מעלה, שבמהלכה יורד הלחץ ובמקביל יורדת גם הטמפ' ואז נוצר גיבוש של כל המינרלים שהיו מומסים בבטן האדמה והקוורץ שהיה מומס במים מתגבש למוצק שבו גרגירי קוורץ המודבקים זה לזה, יוצרים סלע שהינו הרבה יותר קשה מאבן החול, שהינו רך יותר היות ומורכב בהדבקה קלה של תחמוצת ברזל.

  

תהליך ההתמרה שמתחולל בבטן האדמה בשכבת אבן החול, בא לידי ביטוי בעת חשיפת השכבה מעל פני השטח, עת מרחב סביבת האתר מתבלה הרבה יותר מהר מזו של גבעת אבן החול המותמרת – המנסרה, שהינה קשה יותר לבליה.

 

סלע אבן חול הינו משקע יבשתי, המכיל את המינרל קוורץ בגרגיריו ומשקף תקופה שבה סלעי הגרניט המוגדרים סלעי יסוד, עברו תהליך בלייה כתוצאה מחשיפתם לרוחות ומשקעים, תהליך שבו רוב המינרלים שבסלע מתבלים והופכים לחרסיות, פרט לקוורץ שהינו קשה ועמיד והוא שמוסע, מורבד ומתקשה אחר כך לסלע משקע יבשתי.    

 

התמרה הינו תהליך שבו סלע מסוג מסוים משתנה לסלע מסוג אחר, תהליך שקורה בתנאים קיצוניים של לחץ וחום גבוהים, שלרוב מתרחש מתחת לפני הקרקע.   

הסלעים המותמרים יכולים להיות סלעי יסוד, סלעי משקע למיניהם, או סלעים מטמורפיים שנוצרו בסיבוב התמרה קודם.   

תהליכי ההתמרה הם תהליכים איטיים, שבו הסלע לא מותך אלא עובר למצב פלסטי, שבו מתבצעת היערכות מרחבית חדשה של המינרלים שמושפעים למשל מכיוון הלחץ המופעל עליהם, גודלם וכן חשיפה למים במהלך ההתמרה.

 

תצורת המנסרות מתהווה במהלך התקררות הסלע המותמר, שעה שהוא מתחיל להתכווץ ולהיסדק בצורת מנסרות עם חתך משושה, מרובע, מחומש ואחרים.

התהליך לא ממש ברור מעבר לעיקרון הכללי שבו הצורה הכי חסכונית בטבע היא בדחיסה לצורת משושה, תבנית שלא משאירה רווחים בין הגושים המתגבשים.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

bottom of page