top of page
תמונת אמוניטים.jpg

קיר האמוניטים

קיר האמוניטים הינו מחשוף של מאובנים ימיים קדומים, השקועים בתוך סלע גיר, סלע שהתהווה בקרקעיתו של ים טתיס הקדום, שכיסה לפני מילוני שנה את כל המרחב.

 

האַמּוֹנִיטִים היו בעלי חיים ימיים, חסרי חוליות  בעלי 6 זרועות, שחיו בכל רחבי העולם בתקופות שמלפני 200 מיליון שנים ועד לפני 66 מיליון שנה, מועד בו הם נכחדו יחד עם הדינוזאורים.

 

האמוניט, שהיה בעל חי טורף, גר בתוך קונכייה ובעזרת 6 זרועותיו, שחה וטרף ובכך עמד למעשה בראש שרשרת המזון בים.

 

האמוניט חי בתוך התא האחרון שנבנה בתוך מערכת תאים שיוצרו בקונכייה, וזאת בהתאם לשיעור גודלו של האמוניט במהלך חייו.

התאים שהתפנו מנוכחות האמוניט, אפשרו לאמוניט יכולת ייחודית לצוף בכל עומק, כאשר התאים הפנויים בקונכייה, שמשו כתאי ציפה, ובכך לקבע את מקומו בעומקים בהם מצוי המזון בשפע, נתון שתרם לגידולו לקוטרים מעל שני מטר.  

 

במותו, שקע האמוניט בקרקעית הים, קונכייתו התמלאה בבוץ, התאבנה וכך צורת האמוניט השתמרה כפי שנראית כיום באתר.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר החברה להגנת הטבע

bottom of page