top of page
תמונת תמנע.jpg

פארק תמנע

פארק תמנע המשתרע על שטח של כ-60,000 דונם, מוקף מ-3 צדדיו במצוקים תלולים  והר תמנע במרכזו, מתנקז ע"י נחל תמנע  ונחל נחושתן.

 

תמנע מוזכרת בתנ"ך כחבל בארץ אדום, עת אדום המקראית הייתה משני עברי נחל הערבה

 

עיקר הפעילות בתמנע התבטאה בהפקת הנחושת, שהחלה בתקופה הנאוליתית, כ-10,000 לפנה"ס ואילך, בשל עפרות הנחושת המצויות בין שכבותיה. 

הנחושת היא מתכת רכה, ולכן היא לא ישימה לכלי עבודה או לכלי נשק, ובתקופות הקדומות הייתה גם יקרה ונדירה, ולכן שימשה בעיקר לתכשיטים וכלי פולחן.

בתקופות מאוחרות יותר, למדו להוסיף לנחושת יסודות אחרים, ובכך להפכה לסגסוגת יותר קשה, המאפשרת יישומה ליצור לכלים.

ארכיאולוגים שזיהו את ראשית התקופה בה נחשפו סגסוגות הנחושת, החלו לקרוא לה תקופת הברונזה.

סגסוגת הברונזה המורכבת מ-90% נחושת ותוספת של כ-10% בדיל או עופרת, מקנה לסגסוגת תכונות קושי, המאפשרות את כדאיות יצור של כלי עבודה ונשק.

 

פארק תמנע מהווה אתר בו הגיאולוגיה חשופה לאורך תקופות ארוכות וקדומות ביותר. חלקם העליון של המצוקים, הם סלעי משקע ימיים, בעיקר סלעי גיר, בעוד המדרונות הנמוכים יותר הם סלעי משקע יבשתיים, המכונים אבני חול.  

בהר תמנע נחשפים בתחתיתו סלעי יסוד בגוונים כהים, שבתוכם שזורים דייקים של נחושת ירוקה, כאשר מעליהם, מצוק של סלע העשוי אבן חול .  

בחתך דמיוני אופקי, סדר השכבות בפאר הינו שבתחתית סלעי יסוד העשוי גרניט  ומעליהם שכבה של משקע יבשתי המורכבת מאבן חול, ומעל כולם שכבת משקע ימי המורכבת בעיקר מסלעי גיר. 

לעיתים סדר השכבות לא תמיד בסדר הזה, וזה נובע בגלל התרומיות או שקיעות של השכבות, כתוצאה מפעילות הנובעת מתוך בטן האדמה.

 

תהליך הקמת השכבות במרחב אילת, שמשתקף בתמנע, החל לפני כ-560 מיליון שנה, עת כיסי מגמה, שהתקשו בתהליך עלייתם מבטן האדמה כתוצאה מלחצים בתוך כדור הארץ  נחשפים מעל פני האדמה ויוצרים את שכבת סלעי היסוד כמו גרניט.   

מגמה לוהטת שעולה מבטן האדמה, חודרת בסדקים בסלעי היסוד ויוצרים בכך דייקים תהליך שמשתרע על  פני מאות מיליוני שנים, שבמהלכו  הרכבי חומרים שונים יוצרים סלעים שונים, בעיקר מינרלים של נחושת(Cu) ומנגן(Mn)

לפני כ-500 מיליון שנה, כוחות בלייה חיצוניים כדוגמת רוחות וגשמים, החלו לפורר את סלעי הגרניט לגרגרי חול שהצטברו במשך כמה עשרות מיליוני שנים לשכבות של אבן חול. 

לפני כ-450 מיליון שנה, גוף מים רדוד, שהתנקז למרחב, יצר אגן השקעה של חול וחרסית שהתלכדו עם נחושת ומנגן, שנוצרו מבליית סלעי היסוד, תהליך ארוך שנים שיצר שכבה המוגדרת במפה הגאולוגית בשם תצורת תמנע. 

לפני 400 מיליון שנה, המשיכו לשקוע על השכבה הקודמת, קרי תצורת תמנע, שכבה של משקע יבשתי, המורכבת מאבן חול וכיסה אותה. 

כתוצאה מפעילות וולקנית לוהטת, הנחושת מומסת בתוך אבן החול, ונודדת למפלסים גבוהים של אבן החול. 

כלומר, הנחושת בתמנע מופיעה בשלוש שכבות שונות: דייקים בסלעי יסוד, בתצורת תמנע ובאבן חול. 

לפני כ-100 מיליון שנה, ים תטיס הציף את האזור והשקיע בו את שכבת המשקע הימי המורכב  מחרסית והחוואר, וכשהים החל נסוג, החלה במקביל התרוממות של קרום כדור הארץ שגרמה שכול מה שבלט מעל פני המים, החל עליו תהליך בליה שתוצרתו נסחף לכיוון הערבה.     

 

צורת הפרסה של מצוקי תמנע, ההר במרכז ותצורות שונות של סלעים, התקבלה כתוצאה מהבקע בערבה שהתרחש לפני כ-5 מיליון שנה, שיצר בסיס סחיפה נמוך, שהגבירה את קצב הבליה, שאינו שווה ערך לסוגי השכבות השונות  המרכיבות את המסלע בפארק.

 

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר קק"ל

bottom of page