top of page
תמונת אום רשרש.jpg
מפת עבדה.gif

אנדרטת אום רשרש - אילת

 

אילת, הידועה בשמה המקראי 'עציון גבר' הייתה מיושבת לאורך כל תקופת בית ראשון ותקופת בית שני.

במהלך התקופה הביזנטית אף התכבדה בנוכחות בישוף, דבר המוכיח שבישוב הייתה קהילה גדולה מאד של נוצריים. 

בתקופה המוסלמית אילת היוותה נקודה חשובה, משום שנמצאה על ה'דרב אל חאג'' שהינו מסלול שעולי הרגל המוסלמים עברו דרכו למכה, ובכך נמנעו מחציית ים סוף, שהיה ידוע עליו שמהווה סכנה על השטים עליו.   

בתקופה הצלבנית נבנתה מצודה צלבנית בצדה של עקבה, ומצודה נוספת ששרידיה חשפו על אי האלמוגים, שכנראה הייתה בשליטתו של רנו משטיון. 

מאוחר יותר, בתקופה הממלוכית והעות'מאנית, האזכורים על אילת הינם מזעריים ואילת נהפכת לישוב  קטן ומנומנם. 

בתקופה העות'מאנית מופיע המושג אום רשרש לראש מפרץ אילת, כאשר החושה הטורקית הנמצאת באתר הינה שריד עוד מהתקופה הטורקית, כלומר לאילת שלפני 1948.   

עד 1966 היו באתר 3 חושות כאלה, מועד שבו ראש העיר החליט להרוס את החושות, אך בעקבות לחץ תושבי העיר, הצליחו למנוע את הריסת אחת מהן והיא מסמלת כיום את אום רשרש.

 

'מבצע עובדה' לכיבוש אילת במלחמת העצמאות, התחיל למעשה בשעה שמשה דין, שישב ברודוס מול הירדנים, בניסוח הסכמי שביתת הנשק, שלח מברק לארץ ובו תביעה חד משמעית "הפכו את אילת לעובדה!" ומכאן הבינו בארץ, שיש לקדם במהירות את כיבוש העיר. 

ל'מבצע עובדה' יצאו ב-5.3.49 שני כוחות מקבילים, האחד כוח מחטיבת גולני, בפיקודו של מאיר עמית, שאמור היה לנוע דרך הערבה, שאין בה מכשולים טבעיים אך מרושתת במחסומים של כוחות בריטיים, וכוח שני מחטיבת פלמ"ח נגב, בפיקודו של אברהם ברן שאמור לנוע במסלול העובר דרך הר הנגב.   

לכאורה, כוח גולני, שהיה אמור לחלוף על פני הערבה במהירות, התעכב פרקי זמן רבים עקב המחסומים הבריטיים והאילוץ לעוקפם בגל הפקודה החד משמעית שאין לבצע ירי בשום שלב.  

הכוח מחטיבת פלמ"ח נגב, שעשה את דרכו תוך חציית מכשולים וחיפוש מעקפים, נאלץ בסופו של המסע, עקב תנאי השטח הבלתי עבירים, להגיח ליעדו דרך בקעת הירח, הנמצאת בשטח המצרי, ובכך הגיעו ראשונים למתחם אום רשרש.

 

במתחם מוצבת תבנית שבה 4 חברי פלמ"ח נגב מחזיקים את העמוד שעליו מטפס ברן לתלות  את דגל הדיו המפורסם.

סיפור הנפת דגל הדיו מסופר בדרכים שונות, אך הידוע ביותר מסופר ע"י אברהם ברן שטוען שעל סדין שהיה ברשותו, הדביק את סמל מגן הדוד, שגזר מתיק העזרה הראשונה  ואת הפסים האופקיים שרטטו בדיו, ובכך יוצרו דגל הדיו. 

 

מיד אחר הגעת הכוח מחטיבת פלמ"ח נגב, הגיע גם הכוח מחטיבת גולני ויחד הם כותבים מברק משותף לממשלת ישראל "העבירו לממשלת ישראל: ליום  ההגנה לי"א באדר מגישות חטיבת הנגב- פלמ"ח וחטיבת גולני את מפרץ אילת למדינת ישראל”.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר הפלמ

bottom of page