top of page
תמונת מחצבות.jfif

גן לאומי צבעי רמון

גן לאומי 'צבעי רמון' המשתרע על פני  שטח של כ-3,300 דונם, הוקם על מרחב שבו נחצבו מחצבות שפעלו באינטנסיביות עד שנות ה-80 ובעקבות חקיקת חוק 'ארץ המכתשים' הופסקה בו פעילות המחצבות באופן הדרגתי, שבאה לידי סיום מוחלט ב-2005

 

במהלך תקופת החציבה באתר, נחשפו בהם תופעות גיאולוגיות ייחודיות, המשתקפות בשלל צבעים מרהיבים בתוך קירות המכרות, שמהוות תצפית תיירותית מעולה.

 

מבחינה גיאולוגית, השכבה העליונה של מרחב מכתש רמון מורכבת מסלע משקע הימי שנוצר לפני כ-105 מיליון שנה, עת המרחב היה מוצף בים, והוא מכיל בעיקר את סלעי הגיר, הדולומיט ומעט חווארים וחרסיות.

מתחת השכבה העליונה, מתפרסת שכבת אבני החול הצבעוניים שהם בני כ-125 מיליוני שנה, שיחודם בשלל הצבעים הנובעים מהרכבים שונים של מינרלים.

מתחת שכבת סלעי אבני חול, מרובדת שכבה מלפני 160 מיליוני שנים, המורכבת מסלעי משקע ימי וגם מסלעי משקע יבשתיים עם מגוון הצבעים הגדול ביותר.

השכבה העתיקה ביותר ברובדי השכבות במכתש רמון, היא מלפני כ-220 מיליון שנה.

אין חשיפה במכתש רמון לסלעי היסוד, אך כן נחשפו מעט מאד פרצי לבה הנובעים מהרי געש.

 

בישראל ישנן כ-1,000 מחצבות שננטשו עקב אזילת חומרי הגלם שבהם, ומלבד פגיעה קשה בנוף, הם מהוות מפגע תברואתי קשה ולכן הוקמה  'הקרן לשיקום מחצבות' שתפקידה לשקם את אתרי המחצבות לטובת פארקים, אתרי לימוד גיאולוגים, אזורי תעשייה ועוד שהצליחה לשקם במהלך פעילותה יותר מ-200 מחצבות נטושות.

 

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר רשות הטבע והגנים

קישור לאתר השירותים והמידע הממשלתי

bottom of page