top of page
תמונת איקונוסתזיס.JPG

כנסיית סנט ג'ורג' האורתודוכסית

כנסיית סנט ג'ורג' היוונית אורתודוכסיית, כמו זו הסמוכה לה, כנסיית החתונה הקתולית מנציחה את הנס הראשון שעשה ישוע בכפר כנא, כפי שמסופר בברית החדשה: "וביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל ואם ישוע הייתה שם: וישוע ותלמידיו היו גם-הם קרואים אל-החתונה: ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם: ויאמר אליה ישוע מה-לי ולך אשה עתי עדין לא באה: ותאמר אמו אל-המשרתים ככל-אשר יאמר לכם תעשו: והנה ששה כדי-אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלושה בתים יכיל כל-אחד: ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד-למעלה: ויאמר שאבו נא והביאו אל-רב המסיבה ויביאו: ויטעם רב המסיבה את-המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר-שאבו את-המים ידעו ויקרא רב-המסיבה אל החתן: ויאמר אליו כל-איש יתן בראשונה את-היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את-הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד-עתה: זאת תחלת האותות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את-כבודו ויאמינו בו תלמידיו."

ייחודה של הכנסייה, מתבטא בכד אבן המוצג בויטרינה שבאולם הכנסייה, שעל פי המסורת המקומית, הוא מתקופת בית שני ותואם במדויק לתקופה המוצהרת והוא שמקשר בין הכתוב בברית החדשה על הנס שעשה ישוע בכדי המים, לבין הכד המוצב בכנסייה ולטענת המאמינים האורתודוקסים, נוכחות הכד, הרבה יותר מקרינה את אירוע הנס מאשר יסודות בית כנסת בכנסייה החתונה הקתולית הסמוכה.....

 

בכנסייה אורתודוקסית, הליטורגיה (טכס דתי) נערכת כאשר המאמינים יושבים באולם במהלך כשעתיים וחצי של תפילה, שבסיומה הם ניגשים לכהן הדת המגיש בכפית לכל מאמין את לחם הקודש הטבול ביין, אותו רקח מאחורי האיקונוסתזיס (מחיצה) לפני הגשתו למאמינים. 

 

הקטעים שהכומר קורא הם ביוונית ואילו המקומיים מתפללים בערבית.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר YOUTUBE

bottom of page