top of page
אנדרטת הנגב.jpg

אנדרטת חטיבת הנגב

אנדרטת חטיבת הנגב, שהוקמה ב-1968 ע"י הפסל דני קרוואן, מנציחה את חללי החטיבה ומספרת את סיפור החטיבה במלחמת העצמאות.

המוטיב של בטון חשוף נובע מתולדה ליצור פסל סביבתי התואם את הנוף המדברי, כאשר האלמנטים שבו אמורים לייצג את החטיבה ואת הסיפור של היישובים הנצורים מול האויב המצרי.

האלמנטים במבנה כוללים בין היתר תבנית של מגדל מים מנוקב, המדמה את מגדלי המים שבנגבה, יד מרדכי, דגניה ועוד, אשר שימשו לתצפיות וגם ספגו אש מהאויב, תבנית צינור המים, שהיה אחד מיעדי השמירה של חיילי החטיבה, באר מים המרמזת על הקידוח בקיבוץ ניר עם, שממנה סופקו המים ליישובי הנגב, אוהל פלמ"ח האופייני לתקופת טרום הקמת המדינה, נחש בטון קטוע, שמסמל את הצבא המצרי שהתפצל במהלך כניסתו לארץ במלחמת העצמאות, תבניות משלט עם תעלות קשר צבאיות, בונקר וחדרי תחמושת אלמנטים המאפיינים את נוף יישובי העימות.

בכיכר האנדרטה חקוקות מפות הקרב של החטיבה ומפה של 25 יישובי הנגב וקו המים העובר ביניהם, כאשר על קירות האוהל רשומים יומני המבצעים מהקרבות בתש"ח.

בתוך כיפת האנדרטה חקוקים השמות של כל חללי החטיבה.

 

ראשיתה של חטיבת הנגב החלה מיד אחרי החלטת החלוקה באו"ם ב-29.11.1947  וזאת בשעה שבן גוריון החליט לחלק את כוחות המגן בצורה חדשה: חטיבת פלמ"ח-נגב המורכבת מכמה גדודי פלמ"ח במרחב הדרומי, חטיבת יפתח בצפון, וחטיבת הראל במרכז.  

גבול הגזרה של חטיבת הנגב היה מאזור הנגב, עד הכביש המוביל מאשקלון לפלוג'ה שמעבר לו החל גבול הגזרה של חטיבת גבעתי.

 

המשימה העיקרית של החטיבה בשלב הראשוני התבטא בשמירה על צינורות המים בנגב שסיפקו מים ליישובי הנגב שכללו את 3 המצפים: רביבים, גבולות ובית אשל שהוקמו ב-1943 ואת 11 נקודות היישוב שעלו במוצאי יום כפור 1946.  

צינורות המים, שראשיתם מקידוחים שנעשו בניר-עם ונפרשו לאורך כ-250 ק"מ עד הגעתם ליישובי הנגב, נקנו כצינורות כבוי אש, ששימשו בלונדון לכבוי השריפות בבליץ הגרמני במלחמת העולם ה-2 היוו מטרת פיגוע לבדואים ששהו במרחבי הנגב.

 

במהלך המלחמה, קיבלה חטיבת הנגב משימות נוספות, כדוגמת ההגנה על קיבוץ יד מרדכי כפר דרום, נגבה ועוד.  

במהלך 'מבצע יואב' באוקטובר 1948 שבו הצליחו לוחמי המבצע לפרוץ את המצור של הכוח המצרי על הנגב, התבצע ב-21.10.48 'מבצע משה' לשחרור באר שבע, שבו לקחו חלק שני גדודים של חטיבת הנגב בפיקודו של נחום שריג.

החטיבה ניהלה בדצמבר 1948 גם את 'מבצע חורב' לכבוש מרחבי הנגב מבאר שבע ועד ניצנה.

החטיבה השתתפה גם בקרב האחרון של מלחמת העצמאות 'מבצע עובדה' וכיבוש אילת שנערך בחודש מרץ 1949

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר יזכור

bottom of page