top of page
תל מוטילה.jpg

אנדרטת תל מוטילה

האנדרטה באתר נחנכה ב-1997 לזכר 41 חיילי צה"ל מגדוד גולני, שנפלו במהלך 5 ימי לחימה ב-1951 מול הצבא הסורי. 

האנדרטה המורכבת משני סלעים מוארכים, מכילה לוחות תבליט עליהם לוחיות מתכת הנושאות את שמות החללים ושלט המתאר את תולדות קרבות חטיבת גולני ממלחמת העצמאות ועד למבצע צוק איתן. 

 

תקרית הקרב במוטילה הינה אחת משרשרת תקריות שהתרחשו לאחר מלחמת העצמאות בין צה"ל לצבא הסורי וזאת במאבק על השליטה בשטחים שהוכרז עליהם כשטחים מפורזים בצפון הכנרת ובשיפולי רמת הגולן, כפי שהוסכם בוועידת שביתת הנשק שנחתמה ב-1949 ברודוס.  

 

התקרית בתל מוטילה החלה באפריל 1951 שעה שהסורים החלו בניסיונות להשתלט על האזור המפורז בגזרת כורזים, שבתחומו לא היה אף ישוב ישראלי, אך כן הכיל שני כפרים הערביים, כך שהנוכחות בשטח התבטאה רק בסיורי צה"ל במרחב. 

כתגובה לחדירת הצבא הסורי ובעקבותיו רועים ערביים ועדריהם, יצאה ב-01.05.1951 מחלקה צבאית להדוף את הרועים הסוריים ועדריהם בחזרה למזרח הירדן, שבמהלכה נקלעה המחלקה לקרב אש מול כוח סורי.

כמענה נשלחה מחלקה נוספת כתגבורת למחלקה בשטח ויחד ניהלו קרב אש מול הסורים עד שעות הערב.

במקביל הוחלט בפיקוד צפון לכבוש את התל וזאת על מנת לא לאפשר לסורים להתבסס ביעד.

במבצע מהיר נשלחו כוחות מגדוד 13 בפיקוד רחבעם זאבי ומגדוד 34 למרחב ובו כבשו בשעות הלילה המאוחרות וללא התנגדות את הגבעה עליה שכן מוצב 'השפך' וזאת משום שהסורים ריכזו את כוחותיהם במוצב 'הדמות' הנמצא במרחב.  

 

בלילה חלו חילופים בפיקוד הצפון עת מח"ט גולני, מאיר עמית קיבל את הפיקוד ופקד לתגבר את הכוחות בגזרת כורזים.

ואכן בבוקר ה-4 במאי, החליפה פלוגה ב' מגדוד 13 את פלוגת המילואים שבוצעה תחת אש, כאשר במקביל הסורים יורים ומפגיזים את כוחותינו בתל מוטילה ובמוצב 'השפך'. 

 

בשבת ה-5 במאי המשיכו הסורים להטריד בירי את הכוח שישב בתל מוטילה וניסיונות נוספים לכבוש את מוצב 'הדמות' כשלו.

 

לאור ניסיונות הכשל לגירוש הסורים משטח ישראל הוטלו על פלוגה א' של גדוד 12 של גולני לתגבר את הכוחות בשטח, כוח שהיה מורכב מעולים חדשים וניצולי שואה שזה עתה עלו ארצה, שיצאו לקרב כשהם עמוסים בציוד רב, משא שגרם לתנועה אטית עד לנקודת ההיערכות.

בסיומו של יום, במהלך הקרב על מוצב 'הדמות' שהיה קשה וכלל 3 הסתערויות בסיוע אש מרגמות ומטוסים נכבש המוצב. 

 

בקרבות תל מוטילה ובמיוחד בקרב על מוצב 'הדמות' פעלו המפקדים והלוחמים בשטח ללא דופי, תוך גילוי אומץ לב, הקרבה ודבקות במטרה עד להשלמת המשימה, למרות נחיתותם המספרית ועדיפות האויב בנשק רב.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר המכלול

 

קישור לאתר יזכור

bottom of page