top of page
רשבי.jpg

קבר רבי שמעון בר יוחאי-רשב"י

ר' שמעון בר יוחאי, שהינו אחד מהתנאים (חכמי המשנה) מהמאה ה-2 ומתלמידיו של ר' עקיבא, נחשב אבי תורת הסוד, שעל פי המסורת נאלץ לברוח מאימת הרומאים ולהתחבא במערה אשר הייתה בפקיעין, בה שהה עם בנו במשך 12 שנים, שבהם ניזון מעץ חרוב שצמח ליד המערה וממעיין שנבע בסמוך, וכל כולו עסק  בסודות התורה.

 

בעולם הלימוד היהודי קיים המושג פרד"ס שמורכב מ-4 רבדים: פשט, רמז, דרש, וסוד. רובד הסוד מכיל את הדברים העמוקים ביותר, המיסטיים, שמהווים למעשה את תורת הקבלה, שתחילתה כבר בימי בית ראשון, וכדי להבינה צריך בסיס והשכלה מוקדמת, ולכן לא כל אחד יכול ללמוד אותה.  

מקובל ביהדות שלא מתחילים ללמוד קבלה לפני גיל 40 הוא גיל הבינה, גיל שבו יש לאדם מספיק רקע ובשלות להבין את מורכבות עולם הקבלה.   

 

רשב"י נחשב למפתח העיקרי של שיטת לימוד הקבלה, ולכן הוא הפך לדמות כה חשובה ומרכזית בה. 

השיטה לא הייתה מעוגנת בספרים מסודרים, אלא עברה בע"פ ממורה לתלמיד, והן בכל מיני גיליונות, מחברות וחוברות קטנות, תהליך שנמשך לאורך מאות שנים. 

 

הטקסט המרכזי של תורת הסוד הוא 'ספר הזוהר' שרבים חושבים שרשב"י חיבר אותו, אך למעשה 'ספר הזוהר' שנכתב בשפה הארמית בשלהי המאה ה-13 ע"י ר' משה דה ליאון בספרד, הכיל את כל משנתו של הרשב"י בצורה מסודרת, ומהרגע שנכתבה תורת הקבלה היא נהפכה נגישה, לכל אחד הן לקריאה הן ללימוד. 

  

הרשב"י שהיה ממוריו של ר' יהודה הנשיא, נפטר ונקבר במירון ומכאן נובעת חשיבותו של האתר, שבאה לידי ביטוי שבצפת נוצרה חברת מופת אידילית, שעסקה בקבלה ומיסטיקה וחרטה על דגלה איך לעשות דברים יותר טוב, ובכך לעשות את העולם כולו טוב יותר.

 

מתחם קבר הרשב"י נבנה במאה ה-16 ע"י אברהם גלנטי בעליו של מפעל צמר, וזאת בהוראתו של האר"י הקדוש, שדאג בכך לביטחונם של המקובלים, שנהגו לבוא לאתר על מנת לעסוק בלימוד הקבלה.

מתקופה זאת התקבלה גם מסורת ההילולה לזכרו של רשב"י, שנחוג בל"ג בעומר, שהוא יום פטירתו של הרשב"י.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים 

bottom of page