top of page
המושבה הגרמנית.jfif

המושבה הגרמנית (חיפה)

המאה ה-19 שהינה מאה שבה התחוללו תמורות גדולות בעולם, שאחת מהם התבטאה בהתעוררות דתיות בנצרות המערבית המכילה את העולם הקתולי והעולם הפרוטסטנטי כאשר הפרוטסטנטים הם אלו שנותנים דגש מאוד חזק לטקסט ופחות לטקס, תהליך שהחל מאז המהפכה של מרטין לותר במאה ה-16 שמתרגם את התנ"ך לגרמנית ולשפות אחרות.

 

פרוטסטנטים, היודעים בעל פה פרקים שלמים בתנ"ך ומכירים את כל הנבואות, מגיעים למסקנה שכל הנבואות אכן מתגשמות ולכן קמות קבוצות הן באירופה והן באמריקה שמדברות על תחילת מלכות אלף השנה של ישו-המילנריאניזם, שאמור להתבטא בהגעת המשיח לארץ הקודש ועל כן יש לעלות לא"י על מנת לקבל את פניו.

 

מתוך אותה אמונה, הגיעה ליפו חבורה ממדינת מיין שבארה"ב, שהקימה בה את המושבה האמריקאית, שהסתיימה לאחר שנה בלבד, כתוצאה ממותם של רוב חברי החבורה.

 

בעקבות החבורה הראשונה הגיעה לירושלים חבורה של אמריקאים ממוצא שוודי והיא שהקימה את המושבה האמריקאית-אמריקן קולוני, במטרה לקבל את פני המשיח, אך אחרי תקופה קצרה, חלק מחברי הקבוצה שנוכחו שהמשיח לא בא, החלו לטעון שהם עצמם המשיח. 

היו אלו אנשים הזויים, שהיום מוכרת מחלתם בפסיכיאטריה העולמית בשם 'סינדרום ירושלים' תופעה שכל שנה מופעים בה כ-10 מקרים, כאשר 99% מהם באים מהעולם הפרוטסטנטי.

,

מכל החבורות שהגיעו לארץ במאה ה-19 החבורה שהטביעה את חותמה יותר מכל הם אלו שהגיעה מוויטנברג שבגרמניה, שאותה ניווט אדם בשם כריסטוף הופמן שהטיף לשומעיו שהגאולה קרובה ולכן יש לעלות לא"י על מנת להקים בה מושבות ולהפריח בה את השממה.

יחודה של הקובצה הזאת התבטא בכך שאין צורך בבניית כנסייה כי המקדש האמיתי נמצא אצל כל אחד בלב והוא המהווה את המקדש - טמפל. 

 

ואכן למיצוי אמונתם, עולים ראשוני הטמפלרים לארץ ישראל ומקימים ב-1868 את המושבה הראשונה שלהם בחיפה.

את המושבה השנייה הם מקימים ב-1869 ביפו על שרידי המושבה האמריקאית שננטשה.

את המושבה השלישית בונים הטמפלרים ב-1871 בתחומי הקריה בת"א - שרונה.

ואילו את משאת נפשם יממשו הטמפלרים בבהקמת המושבה הגרמנית בירושלים ב-1873

 

את המושבה בחיפה בונים הטמפלרים מחוץ לחיפה, שבעת ההיא הינה עיירה קטנה, הם סוללים רחוב שרוחבו הינו 33 מטר, כאשר משני צדי הרחוב נבנו בתיהם העשויים אבן ואילו הבתים הקיצוניים בצד אחד נושקים לים ובצד השני נושקים למורדות הכרמל הירוקים וכך יוצרים רחוב שהוגדר כרחוב היפה ביותר בארץ ישראל במאה ה-19 ואחד הרחובות היפים עד עצם היום הזה.

 

את השטח שבאזור שכונת קריית אליעזר של היום, הם הופכים לשדות חיטה ובשטח של הגנים הבהאים של היום, הם הופכים לכרמים.

אלא שלמרות שהכשירו את עצמם להיות חקלאים, הם לא מכירים את תנאי הארץ והחקלאות נכשלת כישלון טוטאלית.  

  

הטמפלרים המגיעים לארץ כמשפחות עם ילדים, סובלים בתחילת דרכם מחקלאות נכשלת ומספר לא מובטל של מוות של ילדיהם והדבר הכי נורא שלא קורה, המשיח לא בא, לא מתייאשים וממשיכים בפעילותם בכל תחומי העשייה בארץ.

התפלגות העשייה של הטמפלרים בא"י היא רבת חשיבות: הם מייבאים זנים חדשים בחקלאות, הם בונים את בתי המלון הראשונים, מקיימים את בתי המלאכה המודרניים הראשונים, מקימים את מפעל לבטון הראשון בארץ, הם הראשונים שסוללים דרך בין חיפה לנצרת ומפעילים בו את קו העגלות הציבורי הראשון בא"י, הם הראשונים שמביאים לארץ את מין הפרה בצבע שחור לבן שהיא בעל תפוקת חלב גדולה יותר מהפרה החומה ובכך מפתחים את תחום הרפתנות.  

 

הטמפלרים בשיא גודלם בכל מושבותיה, לא מנו יותר מ-2,000 איש, אולם המשקל הסגולי שלהם היה אדיר ואין כמעט תחום שהם לא תרמו לו.  

 

ראוי לציין, שהתיישבותם של הטמפלרים בא"י שהחלה ב-1868 מתוך אמונה דתית בביאת המשיח, קדמה לתהליך ההתיישבות של יהודים שהחלה ב-1882 מתוך אמונה של גאולת הארץ ואכן כשבאו אנשי העלייה הראשונה והקימו את מושבותיהם הם למדו הרבה ונעזרו רבות מהטמפלרים.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

  

bottom of page