top of page
מי קדם.jfif

מי קדם - פארק אלונה

מערכת הולכת המים, הכוללת גם את יחידות משנה מנקודת היציאה מהמעיין ועד סיומה בעיר נתונה, נקראת בשם אקוודוקט. 

 

הצורך בבניית מערכת שלישית להזרמת מי שתייה לקיסריה נוצרה כתוצאה מגידול אוכלוסין בעיר ובנית בתים לגובה. 

 

האמה הקדומה המכונה 'אמה A' שניזונה ממעיינות שוני, נבנתה בתחילת המאה ה-1 מתוך רצון לתפעל מתקני מים זורמים לשתייה, מזרקות, בתי מרחץ וכו', נבנתה על קרקע שיציבותה בעייתית וכתוצאה מכך סבלה מתקלות רבות שהתבטאו בדליפות רבות ולכן בשלב מסוים במהלך המאה ה-2 הוחלט לתגבר אותה וליצור לה גיבוי שבאה לידי ביטוי באמה המכונה 'אמה B' שניזונה גם היא ממעיינות שוני, שנבנתה על תשתית 'אמה A' ובצמוד לה, שנועדה להוסיף כמויות ניכרות של מים, וגם לשמש גיבוי בזמן תיקונים ב'אמה A'.  

 

במהלך התקופה הביזנטית, נבנתה האמה ה-3 המכונה 'אמה C' שתחילתה בעין צברים בנחל תנינים עליון, הנמצא במפלס גבוה בכ-2 מטר מהפלס של מעיינות שוני.

 

מעין צברין שמהווה את מקור המים לאמה 'C' יצאה ניקבה הצובה  לאורך כ-6 ק"מ מתחת פני האדמה, שלאורכה נחצבו כל כ-35 מטר פירים המיועדים להקנות כניסה עובדים לחציבת הנקבה ולאחר מכן לתחזוקתה.

קטע של כ-280 מטר מתוך הניקבה הוכשר ונפתח למבקרים והוא למעשה אתר מי קדם.  

 

מערכת המים השלישית שעוברת דרך הניקבה ממשיכה משם באמה חיצונית ומתאחדת עם תשתית האמות היוצאות משוני שברכס הכרמל.

 

חלק מ'אמה C' נבנה בתוך 'אמה B' עם צינורות חרס ובכך היתפשר להגביה את מפלס המים בעיר למבנים גבוהים יותר.  

 

אמות מי השתייה המגיעות לקיסריה:

'אמה A' מהמאה ה-1 שניזונה במי שתייה ממעיינות שוני ברכס הכרמל.

'אמה B' מהמאה ה-2 שניזונה במי שתייה ממעיינות שוני ברכס הכרמל, לתגבור 'אמה A'

'אמה C' מהמאה ה-4 שניזונה במי שתייה מנחל תנינים עליון, מי קדם, לעליית מפלס המים  בצינורות.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר אמות המים בישראל

bottom of page