top of page

מסלול טיול מגן לאומי תל ערד עד פארק נחל באר שבע

אתר ארכאולוגי המכיל ישוב מתקופת הברונזה הקדומה ותל מצודות מתקופת הברזל ועד הביזנטית.

כשעה ו-½

שהייה באתר

נסיעה מגן לאומי תל ערד למרכז ג'ו אלון.

כ-½ שעה

מוזאון המהווה את מרכז המורשת של התרבות הבדואית ומציג מכלול חפצים מחיי היומיום שלהם.

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממרכז ג'ו אלון לגן לאומי תל באר שבע.

כ-¼ שעה

אתר ארכיאולוגי המזוהה עם העיר המקראית באר שבע ומכיל שרידים המתוארכים לאלף ה-4 לפנה"ס 

כשעה

שהייה באתר 

נסיעה מגן לאומי תל באר שבע לאנדרטת הנגב.

כ-¼ שעה

אנדרטה המנציחה את פועלה של חטיבת הנגב של הפלמ"ח במלחמת העצמאות.

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מאנדרטת הנגב למרכז להנצחת חיילי אנז"ק. 

כ-¼ שעה

מוזיאון המכיל מוצגים מקוריים וסרטים המתעדים את פעילות חיילי אנזא"ק במלחמת העולם ה-1

כשעה

שהייה באתר

נסיעה מהמרכז להנצחת חיילי אנז"ק למתחם הרכבת.

כ-¼ שעה

מתחם בילוי ייחודי המכיל מגוון אתרים כגון מיני-מוזיאון של רכבת ישראל, גלריה, מסעדות ועוד.

כשעה

שהייה באתר

נסיעה ממתחם הרכבת לפארק נחל באר שבע.

כ-¼ שעה

פארק המשתרע בתוואי נחל באר שבע, ומכיל אמפיתיאטרון , אגם מלאכותי ומגוון שטחים ירוקים.

כשעה ו-½

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

מבוגר - 14  ₪  אזרח ותיק - 7 ₪

כניסה בתשלום

מבוגר - 25  ₪ 

סגור שישי-שבת

כניסה בתשלום

לחלק מהאתרים

כניסה בתשלום

מבוגר - 14  ₪  אזרח ותיק - 7 ₪

כניסה בתשלום

כוללת הדרכה

מפת מסלול
גן לאומי תל ערד - פארק נחל באר שבע
הפזורה הבדואית
הפסקת צהרים גן לאומי תל שבע


 

תל ערד.jpg
פארק באר שבע.jpg
bottom of page