top of page
המחתרות.jpg

מוזיאון אסירי המחתרות

 

מבנה המוזיאון הוקם ע"י אחמד אל ג'זאר, שליט צפונה של א"י בתקופה העות'מאנית כמצודה של עכו, וזאת מעל המתחם ההוספיטלרי שנבנה בתקופה הצלבנית במאה ה-12.  

 

בתקופה מאוחרת יותר, עדין בתקופה העות'מאנית, המצודה הופכת  לבית כלא ומאוחר יותר בתקופת המנדט, האתר הופך לכלא המרכזי של השלטון הבריטי, שבו נכלאו אסירים ערבים ויהודים, ובו גם בוצעו גזרי דין מוות בחדר הגרדום שנבנה במיוחד לשם כך בכלא. 

 

לאחר קום המדינה המבנה שימש בית חולים לחולי נפש, וזאת עד עליית הליכוד לשלטון ב-1977

לאחר מכן האתר הופך את ייעודו ומשודרג למוזיאון, המנציח את לוחמי המחתרות האצ"ל והלח"י שפעלו בארץ טרום הקמתה.  

 

בתקופה העות'מאנית ב-1870 היה כלוא בין כתלי הכלא בהא-אללה, הנביא שייסד את הדת הבהאית, ולכן האתר מקודש לבהאים עד היום ומשמש עבורם כמוקד עלייה לרגל.

אישיות נוספת שהייתה כלואה באחד מאגפי הכלא היה זאב ז'בוטינסקי שנאסר ב-1920 ע"י השלטון הבריטי בגין השתתפותו בהגנת תושבי הרובע היהודי. 

 

במהלך תקופת המנדט היה כלא עכו האתר היחיד בארץ שבו נתלו יהודים ע"י השלטון הבריטי, כאשר גזר-דין המוות הראשון בוצע ב-29.06.1938 כאשר שלמה בן-יוסף, איש המחתרת, הואשם בירי על אוטובוס בכביש ראש-פינה-צפת.

שמות יתר אנשי מחתרת יהודים שהוצאו להורג בחדר הגרדום בחודשים אפריל-יולי 1947 הם: דב גרונר, מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר, אליעזר קשאני, אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר.  

שני נידונים למוות נוספים, משה ברזני ומאיר פיינשטיין, שלחו יד בנפשם על-ידי פיצוץ רימון שהוברח לתא הנידונים למוות בירושלים ב-21.04.1947  וזאת כדי שפסק-דין המוות שנגזר עליהם לא יוצא לפועל.

 

אירוע נוסף הקשור לכלא עכו וצרוב בזיכרון היהודי הינו בריחת אסירים יהודים מהכלא וזאת על פי תכנון שנעשה  מחוץ לכתליו, שבמהלכו הוכנסו לכלא חומרי נפץ בתוך משלוחי המזון מהמשפחות לאסירים, שבאמצעותם פוצץ ב-4.5.1947 חומת הכלא, ומהפתח שנוצר הצליחו לברוח 41 אנשי אצ"ל ולח"י ולהצטרף אל חבריהם שהמתינו להם ברחוב בסמוך לפתח המילוט.

בשלב פינו האסירים אל רכבי המילוט, נפתחה אש עזה מצד השומרים הבריטים לעבר הבורחים, וכתוצאה מכך חלק מהבורחים נפצעו, חלק אחר ברח לתעלות לצדי הדרך וחלק אחר מהם נתפש.

בסיכום האירוע נספרו 9 הרוגים, ובמהלך המצוד אחר הבורחים נתפסו 5 לוחמים מכוח שבא לחלץ את האסירים, ובמשפט שהתנהל מולם לאחר מכן, הוצאו 3 מהם להורג בחדר הגרדום שבכלא: אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר.

 

היהודים שהוצאו להורג בכלא עכו בתקופת המנדט הבריטי מכונים 'הרוגי מלכות'.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר עכו העתיקה

bottom of page