top of page
הגלבוע.jpg
הגלבוע.jpg

הגלבוע  והעמקים

רכס הגלבוע המורכב ברובו מסלע גיר קשה, משתרע על פני 11 פסגות, שהגבוהה בהן היא פסגת מלכישוע המתנשאת לגובה 536 מטר מעל פני הים ומהווים חלק מרכס השומרון.

שמות חלק מהפסגות ברכס הגלבוע הם: הר אבנר, הר ברקן, הר יצפור, הר לפידים, הר אחינעם הר אבינדב והר שאול.

 

העמק שלמרגלותיו של הגלבוע הינו עמק יזרעאל, כאשר העמק המזרחי לעמק יזרעאל הינו עמק המעיינות שבעבר נקרא בשם עמק חרוד ובה שוכנת העיר בית שאן.

עמק בית שאן המזרחי לעמק המעיינות, אינו במפלס של שני העמקים אלא משתרע במדרגה נמוכה יותר, שתחילתו מזוהה באזור מפל הבזלת הנצפה מכביש 90 

 

שני נחלים מנקזים את אזור העמקים, האחד למזרח שהינו נחל חרוד והשני למערב שהינו נחל הקישון.

המעיינות הנובעים בעמקים הם עין יזרעאל, עין חרוד, עין מודע ועוד והם פוקעים רק בצד הדרומי של העמקים, בצד הצפוני של העמקים אין מעיינות, נתון שנובע משבר גאולוגי שמתרחש כתוצאה מהתרוממות של רכס הגלבוע ובכך נוצרת נקודת חולשה.

 

השם גלבוע לדעת חלק מהמפרשים נובע מתשליב המילה גל המציין לכאורה משהו גבוה והמילה בוע המציין משהו שנובע וזאת בזיקה למעיינות.

הצעה נוספת אומרת שהמילה גבע, מתייחסת למילה גבעה, והתוספת של 'ל' היא להדגשה כלומר גבעה גבוהה מאוד.

אלו שתי סברות שלא יודעים מי מהן היא הנכונה וזאת משום שלא יודעים מה מקור השם.

 

באזכור הגלבוע לעיתים מתייחסים אל הגלבוע כיחיד, כלומר הר גלבוע, אך מנגד מוזכר בקינת דוד שכתוב 'הרי שבגלבוע', כלומר הכוונה היא לכמה פסגות או רכס הרים.

אין במחקר תשובה מוחלטת, אבל מקובל להניח שהגלבוע זה רכס הרים עם כמה פסגות שונות.

 

מרחב הגלבוע נודע במאורעות ההיסטוריים שהתרחשו בסביבתו שאחד מהם הוא אירוע מקראי ובו מסופר על קרב בין שאול לפלישתים, קרב תמוה במקצת עקב השאלה מה יש לשאול המלך ולפלישתים לערוך דווקא במקום הזה קרב ?

יש דעה ששאול מצדו מגיע למרחב מתוך רצון ליצור רצף יבשתי לשבטים הצפוניים שבגליל ואילו הפלשתים מגיעים למרחב מתוך כוונה לשלוט על הדרך היבשתית האסטרטגית החוצה את העמקים וזאת על מנת להגיע ללא קושי למרחב הצפוני, קרי, דמשק ומסופוטמיה.

 

הצמחייה ברכס הגלבוע מאופיינת במינים רבים ומגוונים של צמחים שביניהם ניתן למצוא את הכלניות, הנוריות, צבעוני ההרים, פרגים, אירוס הגלבוע שצומח רק בגלבוע ועוד, היוצרים בעונת הפריחה מרבדי פריחה מרהיבים על פני משטחים נרחבים.

 

בין  כ-20,000 דונם של עצים, שרובם אורנים, מתרוצצים  סוגים רבים של בעלי חיים כמו צבאים, זאבים, חזירי בר, ארנבים, שפני סלע, עטלפי פירות ועוד.

קישור לאתר המכלול

bottom of page