top of page

מסלול ממצפור הראל עד אנדרטת פורצי הדרך לירושלים

מצפה הראל הינו אתר המכיל דגם מוגדל של דרך בורמה שאפשרה אספקה לירושלים הנצורה בתש"ח.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממצפה הראל לחאן שער הגיא.

כ-¼ שעה

אתר זיכרון לאומי המכיל מרכז מורשת המוקדש למבקיעי הדרך לירושלים בתש"ח 

כ שעה

שהייה באתר

נסיעה מחאן שער הגיא לספסל ותצפית שביל ישראל .

כ-¼ שעה

עמדת תצפית על דרך ירושלים הממחישה את מורכבות נסיעת שיירות האספקה לרושלים בתש"ח

כ-½  שעה

שהייה באתר 

נסיעה מספסל תצפית לאתר לאומי הקסטל.

כ-¼ שעה

אתר שכיבושו היווה את תחילתו של מבצע נחשון לפריצת הדרך לירושלים בתש"ח

כ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מאתר לאומי הקסטל לאנדרטת חטיבת פלמ"ח הראל בבית הקברות הצבאי בקריית ענביים.

כ-¼ שעה

אנדרטה הממוקמת בלב בית הקברות הצבאי שהיווה את מקום קבורתם של חללי חטיבת הראל פלמ"ח בתש"ח

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה מבית הקברות הצבאי בקריית יעקרים לגבעת הראדר בהר אדר.

כ-¼ שעה

נקודת עימות אחרונה מול הלגיון הירדני שהתקבע עד למלחמת ששת הימים.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מגבעת הראדר בהר אדר לאנדרטת פורצי הדרך לירושלים.

כ-¼ שעה

אנדרטה המנציחה את חללי קרבות פורצי הדרך לירושלים בתש"ח.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק -19 ₪

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק -19 ₪

שירותים

שירותים

מפת מסלול
ממצפה הראל - אנדרטת פורצי הדרך לירושלים
הפסקת צהרים - גן לאומי הקסטל

 

פורצי ירושלים.jpg
מצפה הראל.jpg
bottom of page