top of page
עין אפק.jpg

שמורת עין אפק

השמורה המכילה בקרקעיתה מי תהום גבוהים, יצרה בעבר פלגי מים זורמים וגם איי ביצות ולכן אחד הדברים שעושים המתיישבים שבאים למרחב, הם מייבשים חלק גדול מהביצות ואת פלגי המים מנקזים למספר בריכות שהניבו שמורת טבע מקסימה, שיש בה סוגים שונים של בעלי חיים ומגוון גדול של צמחים, שניתן לראותם מבין השבילים וגשרים שנבנו ברחבי שמורה לרווחת המטיילים.

 

בחוק המים שחוקק בשנותיה הראשונות של המדינה, נקבע שמים הם לשימוש ביתי, חקלאי ותעשייתי, ורק לפני מספר שנים מועטות נעשה תיקון בחוק המים, שקבע שחברת מקורות חייבת לספק מים, לפי הנחיות של רשות הטבע והגנים, גם למקומות שחפצים לשמר בהם את הטבע.  

ואכן לפני תיקון החוק, מי התהום שבמרחב השמורה, נשאבו ברובם הגדול, פעולה שיצרה מצב שהשמורה כמעט יבשה, ואז כצעד חירום התחילו להזרים מים לשמורה, אך מכל הבריכות הגדולות שהיו במרחב בעבר, לא נשאר הרבה, אך קיימת תקוה שבמהלך השנים הבאות, כמות המים בשמורה תעלה ובכך תחזיר את מימייה כקדם. 

 

טחנת קמח הממוקמת בשמורה, הינה מהתקופה הצלבנית שפעלה באמצעות גלגל כפות המונע מזרימת המים, המניע את אבני הרחיים, שטחנו את גרעיני הדגן לקמח.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר רשות הטבע והגנים

bottom of page