top of page
אשלים.jfif

תצפית אשלים  (אשלים)

תצפית אשלים מתצפת לעבר 3 חוות סולאריים המייצרים חשמל ב-3 אופניים שונים.

 

מצפון מזרח מזדקר המגדל הסולארי של אשלים הניזון מכ-50,000 מראות כפולות המכוונות את אור השמש לדוד הממוקם בראש מגדל היצוק מבטון וברזל.

הדוד בראש המגדל, הצבוע בצבע שחור, מכיל צינורות בהם זורמים אדי מים בטמפ׳ המגיעה ל-650ºC המוסעים לטורבינה המפיקה חשמל שממוקמת תחת פני האדמה. 

תפוקת המפעל שעלות בנייתו מוערך במיליארד יורו הינה 121 מגה-וואט המנותבים לרשת החשמל הארצית.

הבעיה בתהליך הנ"ל שכולה תלויה בשמש ואין אפשרות לאגור חשמל מעבר לשעות היום.

בעיה נוספת מהוות המראות המחויבות בפני שטח נקיים מאבק ועל כן יש צורך בניקוי ידני רצוף של המראות, שלא מעט נשברות בתהליך הניקוי.  

 

מדרום למגדל הסולארי מופעל מפעל בתהליך המושתת על מראות קעורות שבמרכזם עובר צינור המכיל שמן שמתחמם לטמפ׳ גבוהות המוזרם סביב דוד המכיל מים שהופכים לקיטור שאדיה מניעים את הטורבינה המייצרת את החשמל.

בתהליך הזה יש אפשרות להמשיך ליצר חשמל כ-4 שעות אחרי שקיעת השמש כיוון שהוא מכיל מיכל לאגירת חום באמצעות תשתית כימית.

 

שני התהליכים הללו להפקת חשמל נקראים בשם תרמו-סולארי, כלומר מחממים נוזל היוצר קיטור שמניע טורבינה המפיקה חשמל.

 

הפרויקט ה-3 באזור, מושתת על פנל סולארי המיועד להפיק אנרגיה חשמלית מקרני השמש, תהליך הנקרא בשם פוטו-וולטאז'.

זהו תהליך שהעולם מתקדם לקראתו, כי בשונה מהשיטה התרמו-סולארית בשיטה הזאת לא צריך טורבינה או חימום מים היות והאור שפוגע בפאנל משחרר אלקטרונים שעוברים לשנאי היונצר את חשמל.

 

שלושת הפרויקטים מחוברים לרשת הארצית ומניבעה תפוקה של 1% מהתצרוכת הארצית

 

הפעילות הרחבה בישראל בנושא האנרגיה הירוקה נובעת מכך שמדינת ישראל חתומה על אמנת קיוטו שנחתמה ב-1997 שבה המדינות החתומות מתחייבות להפחית את פליטת הפחמן דו-חמצני המשפיע העיקרי להתחממות כדור הארץ.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר נגב אנרגיה 

bottom of page