top of page
יד לשריון.jpg

מוזיאון יד לשריון

האתר המוגדר כמקום הנצחה מרכזי לכל חללי השריון, קיבל את מעמדו בזכות חטיבה 7 שנחשבת לחטיבה המשוריינת הראשונה בצה"ל, וקרב לטרון שהיה הקרב הראשון של החטיבה בתש"ח.

 

מתחם המוזיאון מכיל את מגוון סוגי הרק"מ (רכב קרבי משוריין) הגדול ביותר בעולם, ולשם כך הביאו לאתר כל טנק שהיה אפשר לרכוש או לקבל, לא רק מצה"ל אלא מרוב צבאות העולם.

באתר מוצגים כל סוגי הטנקים שהשתתפו במלחמות ישראל, החל מהטנק הראשון בצה"ל הנושא את השם הוצ'קס מתוצרת צרפת, ועד טנק מרכבה סימן 4 שהינו תוצרת ישראל ונחשב לאחד מהטנקים הטובים ביותר בעולם.

 

המבנה הממוקם במתחם המוזיאון, נבנה בתקופת המרד הערבי הגדול, שהתרחש בשנים 1939-1936 כמו עוד עשרות בנינים כאלה שנבנו בתקופת המנדט, ומכונים בשם מצודות טיגארט, שנועדו למנוע פגיעה בחיילים ובשוטרים הבריטים מפני הפורעים הערביים.  

בקרבות תש"ח זכו לפרסום 3 משטרות כאלה: מצודת כוח - נבי יושע בצפון, שנכבשה אחרי 3 ניסיונות ו-28 חללים ומכאן שמה, מצודת יואב - עיראק סווידאן בדרום, שנכבשה אחרי 8 ניסיונות, ושמה הוסב למצודת יואב, להנצחת יצחק דובנו, מפקד קיבוץ נגבה הסמוך לאתר, שכינויו המחתרתי היה יואב, ומצודת לטרון במרכז בארץ, שלא נכבשה גם אחרי 5 ניסיונות, ורק ב-1967 במהלך מלחמת ששת הימים הצליחו לכובשה.

 

במתחם המוזיאון ממוקם מרכז הלוחם היהודי במלחמת העולם ה-2 המציג את גבורת הלוחמים היהודים בצבא הבריטי, האמריקאי והרוסי, כשבצדו ממוקמים 3 טנקים המייצגים את 3 בעלות הברית העיקריות: טנק קרומוול בריטי, טנק שרמן אמריקאי וטנק T-34 רוסי. בליבת הקומפלקס הוקם קיר השמות הענק המכיל את שמות 4,953 חללי חיל השריון החקוקים על לוחות מתכת בצבע כסף ומסמלים במצג זה את דברי השיר של נתן אלתרמן "על מגש הכסף" שנכתב בדצמבר 1947 לאחר נאומו של חיים וייצמן בארה"ב, שהכיל את המשפט "אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף".

 

בתוך מבנה המוזיאון, הפך האמן דני קראוון את מגדל השמירה הבריטי למגדל דמעות השריון, שפנימיותו מדמה צריח של טנק פגוע, המורכב מלוחות פלדה שנלקחו מטנקים שנפגעו,  שבהם חורים שחוללו בהם פגזי ח"ש (חודרי שריון) בעת הקרב.

טיפות שמדמות דמעות, כביטוי לכאב ולאובדן ההרוגים, ניגרות, נספגות בקרקע, ופורצות כמעין מים חיים מתחת לרצפת הזכוכית, כביטוי המתקשר לפסוק מהתלמוד הבבלי "ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו" שמצוטט על הקיר.

בחדר הסמוך, מוצגים ברצף תמונות ושמות של כל חללי חיל השריון, כאשר בכל יום של השנה מוצגים תמונות החללים שנהרגו באותו תאריך עברי של היום הנתון, וכך בפועל עושים מעין אזכרה לכל אחד מחללי השריון, ביום שבו נהרג.

 

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר יד לשריון

bottom of page